Gledim prek póta, pre Đuri – širom otprti oblok. On sed’i pre obloko i ne megne. Z vusnicama nekšega vero preb’ira, a nikoga okóli jęga, ka bi se moglo ręči da se z nekim spom’ina. Vuro … dvé … tri…!? Jâ i žęna gled’imo – ki mo je vera?

Te moja Mariča vel’i naj idem k jęmo!?

“- Bog, Đura! Pa kaaaj sed’iš pre otprtim obloko, vę da je takšo vréme ka najlęži dob’iš kantâra?!”

Te mi je rękel da je to né sam tak i da mi to móra malo na širše i stručniše pretomâčiti, ka nam mislil – da se mo je zvórdalo!

Vel’i, “- Ón tjędem me na vulici vgrizel Kovačičov pes! Z čistoga mira! Né sam mo nič napravil! Potm’ajhno mi se dosm’ical pod zâdjo nâred i zahačil me za škurdo! Ręzdral mi je ščuvane ge-ka-ove radničke hlače i vdrapnol me po jęni ritesnici! Odma sam dišel g Tizajo. Zaparažil mi je jęno žer’ečo ‘nekcijo i pital me je čé je pes bil cépleni! Ręko – Kaaaj ja znâm!

– Da sam dojšel dimo, odišel sa g Kovačičovomo Dragijo i rękel mo da me je – jęgov pes vgrizel! On mi je rękel – Pa kaaaj te! Pa si né hmrl! Si žif?!

Te sam ga pital čé mo je pes bil cépleni! Rękel je – Kaaaj ja znâm!

Onda sam mo rękel da bom si zel floberta šteroga imam za râpšic i da bom totoga jęgovoga smrdlifca strelil – ako ga on sám ne zatuče ili ne tpęla k šintaraj!

Onda mi je ón rękel – naj sam próbam! – Pital me je – čé jâ nęznam da je pred tri leti v naši državi donęseni zâkon, f šteromo piše “štó usmrti životijo (z razlogom ili bez razloga) ide v ręšt najméje – jęno leto!

– Ne verješ? – Neee!

Onda mi je Drago otpral jęne nov’ine, pokâzal mi je dé piše da se je preménil Krivični zâkon …!

– Booormeš je! Točno tak piše!

Te mi je išče rękel da né v Zagrebo, néti f Osjeko né smeti pesa meti na lanco, a da se v Osjeko pesi, mâčki, ftiči, gosenice i drugi – čovekovi prij’ateli, vozijo zabadav f tramvajo i v autobuso, a f krčmama za tote – čovekove najvekše prijatele imajo pósebnoga placa, košto i kvartéra!

– Čuj, ręko, a šteri zâkon štiti męne od pesa?

Rękel mi je da ga ga takšoga zâkona néga, kaj se sámo po sębi razmi, jer pesi – nę znajo čitati, pa se te néti ne morajo držati nikši zâkoni!”

Te mi Đura žalosno priznal, ka je te Kovačičovoga Dragija prosil “- Drago, prosim te, prosi svojega pesa, ka me več nav napâdal i hačil za škurdo! Ręči mo da smo si mi dvâ zdobra i pajdâši i da smo v isti politički strájki!” I išče mi je priznal da je prosil Dragija Kovačiča, “- Drago prosim te, mesto męne se izvini peso, ka sam se hačil za floberta i ka sam mó – te da me vgrizel, tak grdo pręklel pésjo mater i só drugo rodbino! Več mó nam!”

Onda sam ja pital Đuro, a za šteroga vrâga itak, vę te – sedi pre otprtim obloko!?

Te mi je rękel da je fčęra jęgova žęna kuhala žalóčeke, pa so črez obloke i vrâta – na toti voh, nutri dojšle nevnóge muhe i vę ga jih nutri tulko ka je hujše kak f čmel’ijako! A nęęęsmiš jih potuči, pofóndati kak negda …! Jerbo čé – zatučeš životijo, nešči te more videti i préjâvi te i – lęfko se zahodiš ręšta.

A da bi se jâ hapil muhe fóndati onak kak negda, mogel bi se, po totomo Zâkono, zah’oditi, sę skup i – pędeset lét ręšta!

Je, vę ne vupam!

Vę sam otpral bloka i célo vréme povédam muhaj “- Gospođe muhe, bez zamere, ali prosim vas ite vum z moje hiže! Dosta ste se napot’epale pre męni, naj vas vę dale magadi nešči drugi!” (Jâ)

Povratak na naslovnicu…