Dečki so se zišli na jutręšji žganici i Đura jim je ovak povédal:

“- V novinaj sam videl oglasa ka jęden z Doljajskoga prodâvle štirimeterno šâjko. – Dečki, letos smo istina, né strâdali od poplave ali i sámi znâte ka prinas Drâvo, kak je plitka, more na hajdi mesti i kokoš pregaziti! – Zapamtite si, či dójdejo plohe i čé Slóvénci otprejo šubara, i mi na Glavatiščo bomo poplâvleni! – I kak te f štacun, k Kati, v Udrogo…? Zâto vam vel’im ka je najbole ka se preprâvimo na vréme i ka kupimo toto šâjko. Vu jó za vekšo silo, s’i zidemo.”

“- Kulko bo koštala?”

“- Rękel je – dvé hilade evri, ali verjem ka bo neka i pustil!”

“- Može?” – Može!”

F tjedno so na Dragijovi prikolici dopęlali šâjko na Đurin dvor. Đura je odma predložil:

“- Dečki, namo jo tu jęmali doli. Otpęlamo jo móm na šudergrabo v Lógo, pre Strugi, ka jo tam odma i spróbamo! Može?” – “Može!”

Žénske so zrękle ka i óne očejo iti! – Dedi so né meli nikaj protiv. Drago je rękel Đuri ka zémejo ze sobom i tri litre i tri vode. I to je sima pasalo. Fęri je rękel da bo jęgova Ilka zela kolbâse z tiblice. Đurijova Sida je rękla ka bo zela špeka i cvirke, a Jula, kak je Drago rękel bo zela orehovo bâpko. Tam bodo šâjki dâli ime i svečano jo pustili vo vodo!

Da so se dopęlali na šudergrabo porinli so šâjko vu vodo i pomalem se s’i spravili vu jo. Z dvé lopâtke za vuglen so veslali prti srdini. Žénske so narâhoma štrptale i vesęlo prepovédale:

“- Glejte! Na srdini jezera je tak lépi otok! – Đurek sparkéreaj našoga broda k totomo otoko i tam si moremo lépo v miro i v najlepši prirodi prepraviti piknika! Tam bomo brodo zmislili ime! – I dečki, pazite ka nas ne prehitite! – Jâ nęznam plavati!”

I ove druge so rękle:

“- Néti jâ!”

Dečki so jih skrbnički mirili. Fęri se prvi resprepovédal kak se krę jih ne mórajo nika boj’ati:

“- Mi smo negda Drâvo kajšteripót preplavali tâ i nazâj, dok smo prék Drâve hodili oférat k Srâkaricaj! – Tiii, kak so bile zgodne! Prék so nas čakale! I te smo f pól noči plavali nazâj!”

Onda se Drago zmislil:

“- Se zmisliš kak so nas jęmpot napali Srâkari!? – A mi smo poskâkali v Drâvo i da smo plavali prti drumo smo jim mâhali naj idejo za nami čé vupajo! – Bókci so nas sam gledali…”

Te je Đura počel prepovédati:

“- A se zmislite: da so nas Srâkarice tam čakale, mi smo se ftekali i šteri je bil prvi tam toti je mogel oférati najlepšoj! – A bormeš, sę so bile zgodne… i strašno so trzale na nas!”

Dojšli so na otok. – Lépo. Kak v rajo! Ftičeki, sunce, trstika … tu-i-tam nešteri komârec. Žénske so na zepránim šudro resprestrle stoljaka i guje. Sunčale se. Đura je z šâjke hitil udico. …Bormeš… i odma – je naka zagrizlo! – Vlekel je! – Trdo! – Bambos se zauknol! – Ovi so skočili kcój… f šâjko… i vlekli… fést… s’i… Hooo-ruk! – Cuknoli… Nekaj se ftrglo… žija je počila… pali so nazâj f šâjko, šâjka se prehitila… z jimi! Oni so se koprcali i skalužani doplézli z vode! Šâjka se zagrabila, podurknola se i né jo je več bilo videti vum z kalne voderlige!”

“- Kaj vę? … Vę nebremo do póta… do aota… Treba telefonérati naj nešči dójde … z nečim vu čęmo bomo mogli… črez vodo…!?”

Dedi so stopram te preštimali:

“- Męni telefón ne déla! – Vum z jęga voda cur’i!”

“- Néti męni! – I mój se namočil i ne funkcijonéra!”

Te so žénske zele sitoacijo f svoje róke:

“- Onda dečki – ęjda! – Nešterni móra otplavati do aota i ka odide po pómoč! Ęjda, naj nešterni skóči vo vodo – tak kak ste negda skâkali vo vodo i plavali k Srâkaricaj!”

Fęri je odma stâl dvâ korake nazâaj:

“- Jâ nębrem! – Onda, da smo negda bili mlâdi, te sam dobro videl! A vę, vidite kak debele očâlje nosim! Čé mi jih voda odnęse ili obléje, ja nam videl ęli plavam tâ ili sém, ęli kam…!?”

Onda se je i Drago zvlâčil vum:

” Jęę, tak je to bilo negda! – Jâ vę naj vupal néti mogel plavati! – Te ga ga né bilo komârci. A vę tu? – Naj me nešterni vu vodi vgrizne, te se móram z jęnom rókom čóhati, a – samo z jęnom rókom je bormeš, né moči plavati!?”

Te se je i Pepi povedal svojoga zgovora:

“- Ję, pa to je bilo negda – ka smo plavali! Te sam jâ mel čętrdesetsedem kil i dvajsti deki i voda me držâla gori kak šibično škatulo! – A vę imam šęzdesetosem kil! To ti je tak kak da bi si onda negda v žępe namętal dvajsti kil kaméja i išel plavat!? – Vę plavati? – Néma šanse!”

Onda so se Liza, Ilka i Jula obrnole prti Đuri i rękle ovak:

“- Te pa… ajde ti Đura! – Ti si se z dečkaj ftekal šteri bo prvi doplaval na zagorsko stráno, dé so va čakale Srâkarice, i šteri je dojšel prvi prék toti si je zebran najlepšo! – Te ti valda znâš…”

Đura je črno gledal vo vodo, te pa prék vode, te pa na ove… pa vel’i:

“- Je, pa to je bilo onda… negda… te smo bili mlâdi i žereči… oglavnom sam več pozâbil…”

Sido je to vužgalo kak vrâg, pa je zakričala na Đurija:

“- A čé bi tam prék stâle Srâkarice #$%&%$#, te bi mogel, te bi plaval kaj štuka?!”

Đura je zgubleno poględnol Pepija … te pa so ji obedva skup rękli:

“- Jęęę, čé bi bilo tak, te… némaš kam, te si némaš kaj zbirati…!”

Šâjka je ostâla pod vodom. Rękli so ka – tu jo bâr nišči nav fkral. – Čé bo poplava i čé bo jo treba, te pejo po jo. – Čé jo zvlečejo vum – zvâla bo se “Srâkarica”.

Povratak na naslovnicu…