F petek je bilo Martije.

Đura, Pepi, Drago i Fęri so z krčme “Kata – rajska vrâta” dimo dobili pozivnice:

“Dragi prijateli i céjene mošterije vaše najmiliše krčme “Kata – rajska vrâta”!

Letos za Martije, špecijalno samo za vas štiri pâre – naše najverniše goste, preprâvlamo bâla šteroga nate nigdâr pozâbili, i sę to, za vas, tako-ręči zabadav, jer bo sâ jestvina zabadav i prvi liter pijače za saki pâr! Z veseljem vas pozivlem ka dójdete v moja i vaša rajska vrata! – Lubezno vas šček’uje krčmarica Kata.”

Žénske so to ovak kapérale:

“- Fino! – Zakaj naj išli čé bo zabadav!? – Jedino ovi naši… ka naj pręveč… i predugo…!?”

Móži so med sobom komentérli čista drugač:

“- Tota baba ne déla to bez rečunice! – Za jestvino bo nakurila nekaj kaj bi ji moglo dojti pod kvâr, prvi liter čmrge bo dâla zabadav, ali – znâ da bomo mi dugo ostali, fést p’ili i fést troš’ili pa bo si ona sę to duplik namirila!”

Onda je Đuri palo na pamet nekaj jâko spametnoga, pa je dečkima ovak rękel:

“- Dečki, jâ predlâžem ka – idemo z žęnaj na bâl, čé več zove! – Najeli bomo se, a da donęse prve litre mošta ze šteraj ona časti, to – naj na stolo stoj’i, naj to žęne pomalem pijejo… – A jâ bom f svój aoto pod haobo del bučko z dęset litri mošta i kišto vode! Mi bomo saki čas išli – malo vum, tobože na zrâk i te bomo si vuni spili naše špricare spod haobe, a ono nutri – drâgo i hudo, naj si ona sáma pije! – Žénske to ne mórajo znati! Da bo Kata pitala zakaj ne pijemo, joj bomo rękli – ka nęsmimo radi visokoga tlaka, radi kólesteróla, radi krvi v masti…!”

Tak je i bilo. Dojšli so na Martije k Kati. Donęsla je jestvino kak spâda. Najeli so se faj. Kata je dâla i sakomo pâro prvoga litra zabadav. – I to je na stolo stâlo i stâlo. Po večerji je Kata pitala dede – zakaj ne pijejo, kaj jim morti vino ne paše!? – Rękli so ji ka – ne pijejo zâto ka nęsmijo, ka jim doktori bránijo sporadi visokoga tlaka, cukora, masnóči… da pijejo léke…!

Te se je Kata obrnola k žénskaj, nazdravila jim je i spile so “od krsta do maloga prsta”!

Dedi so jęmpot išli vum na luft. – Za frtâl vure – išče jęmpot…

Dobro respoložene žénske so Kati, dok so z jóm nazdrâvlale, rękle:

“- Znâš, tak nam je milo ka naši dedi ne pijejo! – Dénes bomo se mi – zarésen lépo zabavile!

Malo za tém Kata je – zaklénola vrâta! – Né se moglo né vum né nutri. Dedi so se pobunili!

Kata jim je rękla da je to sporadi toga ka joj naj nutri vdirali sako-fórmo pijânci i potepuhi.

Žénske so se i tomo rezvesel’ile i zakričale ji: “- Saka ti čast! – Vę je bâr krčma naša!”

Nazdravile so ji z kupicom čistoga i zezvâle nóvo turo, mošta…!

Kata je nažgâla đuboksa i pust’ila, najpredi ono “Za jęden časak radosti”, te pa “Črni je mâček” te pa ono “Išel bódem f klético”! – Žénske so se prijele okóli šijaki i popévale!

Moškârci so znova Kato térjali – ka bi otprla vrâta … ka bi oni malo išli vum, na zrâk…

Kata jim je znova rękla da – ako otpre da bodo joj se nutri dorivali fakini, pijânci, potepuhi… da so več kajšteri próbali, za kvako lov’ili… Žénske so si znova naručile mošta, a Kata je na đubokso pust’ila nóvoga seta: prvo ono “Kraj jezera”, te pa ono “Jâ se konja bojim”…

Žénske so se stale i z rókâj širom i s kupicaj v zrâko popévale! – Te pa je stopram dojšla na red ona Martinska: “Nikaj na svéto… Dojšel bo dojšel Sveti Martin…”, pa “Lâsi si je rudala”!

Žénske so splezle na stole! – Na saki “šej-haj” vudrile so s petaj po stolo tak ka so čikapernice štrptale, a kupice v zrâko so ves čâs cvingelate!

V jęn hip je, dok so žénske tancale na stolo, Kata narâhoma dojšla do moškârci pa jim veli:

“- Dečki čé róm tak očete, jâ otklénem vrâta… pa naj … dójdo nutri drugi… čé vi tak očete…?”

Móži so ji s’i, gledeč svoje žénske na stolaj, v jęn glâs rękli:

“- Nééé! – Naj otpirati! … Néti govora! – Kaj si nora?!”

Zvun toga, iče so jo nastihoma i… malo kak pajdóč… poprosili:

“- Čuj Katica bi ti … čé rezglâsiš fajronta… nam bi pomoglo ka jih lęži… otprâvimo… jer…”

Kata jim je žalnim glâsom, jâko ozbilno rękla:

” – Dečki, jâ se bojim ka to vę… nikak naj išlo…!?”

Kata je dale puščala na đuboks: ono “- Dok ti gróbar preko…”, te pa ono “Nejdeme dime…” te pa “Vužgi, vužgi” – Žénske na stolo tancale, popévale, Kata je nosila, natakala, nazdrâvlala…

Te je na đuboks déla ono “Račke”! – I dok su žénske na stolo žereče šmigale Račke, Kata se je s klučom zagnâla k ulaznaj vrâtaj – ka jih otpre! – Móži so jo blédo gledali i pitali:

“- Kata, kam ideš?”

“- Idem otprem ulazna vrâta!”

“- Pa kaj si nora? – Naj otpirati! – Pa smo se dospoménoli!? …Ka što ne dójde!?”

“- Je dečki, móram otprti!”

“- Pa zakaj móraš?”

“- Je, treba bo mošta krstiti! – Dojšli so mi, kak je i dogovoreno – “Črne stréle!”

Povratak na naslovnicu…