G Đuri i Sidi so ón pondélek, pred poln’efkom dojšli sósedi Pepi i Liza. Po običajo so pitali:

“- Kaaak ste kaj?”

Đura i Sida jim v jęn glâs velijo:

“- Dooobro. – Sam – dugi nam je čas! – Znâš kak se vel’i: da svija crkâvle, te najbole vritne! – Tak ti je i z korona virosom! Zgledi da crkâvle i – koga vę vritne …!?”

Pepi i Liza so pri jim bili dvé-tri minóte néso se néti sęli i več so se zdigli i – zravnali dimo! Đura jih presenéčeni pita:

“- Kaj, več idete dimo? – Pa stopram ste dojšli!? Pepi, bâr bi si spili jęnoga špricara…!? -Pa, némamo mi korona virosa, ka naj mislili … To se sam tak veli…”

Liza i Pepi so rekli da se jâko žurijo dimo. Dok so othâjali, po šténgaj so jim povédali:

“- Sam smo vas dojšli poluknoti ako ste živi i zdravi! Nika drugo! – Ajde, doviđéja!”

Čim o se se odmeknoli od Đurine hiže i dojšli na vulici za vogel, Liza povéda Pepijo:

“- Pepiii, drâgi lubléni, si preštimal kak pre totima ludima smrd’iiii!? – Tó je né za zdrž’ati! – Jâ bi se zaduš’ila da bi tam ostâla išče sekundo! – Pa kaaaj ti misliš!?”

Zutradén so na Đurina vrâta pozvon’ili Fęri i Ilka. Sida se rezvesel’ila ka so dojšli:

“- Oj, Ilkicaaa, Fęręęęk, lépo je ka ste dojšli k nam! – Nésmo se vidli od Novoga leta! Morem vam ręči ka kóma čâkamo nekšo domâčo pajdašijo! – Hote dale! – Sędite se malo, ka donęsem pijačo! – Kaj je nóvoga f sęli? – Mi nikam nejdemo, pa nika nęznamo! Ęm lęflo magadimo pólek krompéra i špricara, samo ka mi se vidi ka smo nekši, malo – kak divji!”

Fęri i Ilka so bili nutri – sęga dvé minóte i vęč so se stali i otpravili dimo:

“- Dobro je ka ste dobro! – Idemo mi dimo! Sam smo vas poluknoli! Némamo časa na potép!”

Đura jih je zastâvlal! Fęrija je prijal za rokâv pa mo je rękel:

“- Fęęęri, pa kaj se tak žurite?! – Kóma ste dojšli! – Čâkaj Fęri, bomo spili jęnoga špricara …?”

Fęri je nika né rękel, ali ga je Ilka vlekla za rukâv vum i pajdóč povédala Sidi:

“- Nębremo Sidika duže ost’ati! – Sam smo vas pajdóč poluknoli! – Ajde, doviđéja, adijo!”

I dišli so vum. Da so odišli pâr koraki dale od hiže, Ilka je po póto stiha govorila Fęrijo:

“- Si prešimal Fęri – kak pre totimi ludm’i smrd’iii!? – Kak f štali – z crkjenaj ribaj skup! Išče grše! – Kak opče morejo dihati! – Jâ sam né zdržâla duže od minóte! – Da sam duže tam ostâla, ti bi me nęsel vum! Prijima néti korona viros naj zdržal! – Kak opče živijo?!”

Na Tri Krâle, po obedo, dojšli so k Đuri i Sidi – Drago i Jula. Bili so pre jim nutri takâj sam tri minóte i – pobegli vum! Đura je bil začuđeni ka so – s’i tak strâhom tote korone, pa jim vel’i:

“- Kaj se tak žurite dimo? – Drago, ti natočim špricara!? – Pa, némamo mi korono! – Némamo jo niti od koga dobiti, da je prinas od Nóvoga leta nišči né bil néti pa mi nigder!”

Drago i Jula so rekli da se žurijo dimo, da jim je sila:

“- Néti smo né mislili ka bi vi meli koróno! – Sam smo vas poluknoli sam pajdóčki, kak ste kaj …?! -Vę smo vidli da ste živi i zdravi! – Ajde, doviđéja!”

I odžurili so se vum i dimo. – Vuni so se med sobom gledali i jęn drugomo povédali:

“- Kak pa prijim smrd’i?! – Po čęmo to? – Po crketini, po šlaportkaj ili … naj rad rękel po …? – Oglavnom, smrdijo kak thórci i prijim je né moči zdržati néti minóto!”

Do kraja tjędna je onda nišči né dojšel k Sidi i Đuri, néti so oni nikam né išli.

Sida je dénes ‘kóli pólneva na vrto neka drbala i zobačila listje. Z druge stráne je to isti delala i Liza. Malo so se, kak i obično, pospom’inale prék plota. Sida pitala Lizo:

“- Lizikaaa, pa kaj nika ne dójdete k nam? – Kaj ste tak strâhom tote korone? – Mi smo ti zdravi! – Kaj ste ti i Pepi – v redo? – Ste zdravi? – Več sam si mislila ka ste ….!?”

Liza joj je za prvi pót, povedala tak kak se to obično povéda:

“- Vredo smo! – Puno ga posla a dén je krâtki! – A i vidiš ka bránijo pajdašije …!”

Te ji je Liza dojšla čista do plota, pa jo čista nastihoma pita:

” No jeee! Razmim. – Ali… čuj Sidika, naj se srditi ka te to pitam, ęli vi dvâ dobro respoznate duhe i vohe? – Vel’ijo da oni šteri dobijo korono, toti najpredi zgob’ijo voha i teka!?”

Sida ji, takâj tak stiha, dobrodušno vel’i:

“- Jeee. Lizika! – Respoznamo! – Vodimo ti mi rečuna o tomo! – Známo mi ka čovek šteri dobi korono – prvo zgob’i teka i voha! – Róm zâto moj Đura več dęset dni, od Nóvoga leta, stâlno zapovéda – naj jâ dvâpot na dén – jém jestvino s hajdi luka i čęšjaka! – A bodóč da on luka i čęšjaka nęsmi jesti, jer ga po luku grize, męni je naložil naj mo preprâvlam saki dén najméje po dvâpot fâžla!

Liza je nika né razmila! Čudila se:

“- Čuj kaj luk, čęšjak i fâžol štitijo čoveka od korono virosa?”

Sida joj tomâči:

“- Nééé! – On vel’i, da čé pre męni preštima luka i čęšjaka, onda znâ ka néma korono!

Liza pa jo te pita:

“- Jeee? – A zakaj te – on saki dén dvâpot j’é fâžla? – Kaj se s fâžlom bráni od korone?!”

Sida ji je te, na sméh, malo sramežlivno povédala:

“- Nééé! – On zâto jé fâžla ka je v brigi za męne, ka – jâ naj dobila korono virosa!- Vel’i mi da tak on kontroléra męne – čé jâ imam stâlno zdravoga voha!?”

Povratak na naslovnicu…