Liza je Pepijo, odvečer pod brâjdaj ovak povédala:

“- Točno se zmislim, da je Đura láni kosil sen’okošo na Trataj, za meter je pręjšel s kosom prék – na naše! – Nésam štela nika ręči! Naj mo bó! Ali … znâš ka je to bezobrazno!? Pa kaj mo je né dosta to ka ima 5 metri naširokom – za tote jęgove dvé kravice!? – Em sam mo né jâlna, naj mó bó! Nam je né za silo! Tote dvé koze ka imamo, lęfko prehránimo z vrtom … ali, pa … kaj je tak pohlępen i nasram’oten?!”

Pepi ji je dâl na praf. “- I męni se vidi da je – za dober korak kosil prék, po našim!

Liza je, po krajšim premišlâvajo ovak rękla Pepijo: “- Ti jęmo ręči! Dosta je toga! Naše je naše, a jęgovo je jęgovo! – Čé bo kaj mrckal, bomo zvâli mérnika, pa naj se točno zmeri – dé je męja!”

V nedelo so se dedi zišli na utakmici. Najpredi so se spominali za Plenkoviča, te pa za Načelnika, te pa za nogomet … i onda je Pepi počel ovak:

“- Đura, znâš … né ka bi ti bilo žal … ka naš mislil ka sam svadl’ivi … ili ka bi bil pož’rti … kak prij’atelo ti ręčem … ka mi naš zameril … mislim si … ne móra tak biti … ali męj tak zgled’i … a i moja Liza tak misli … ka ti navék da kosiš na Trataj, pokosiš neka prék męje – po našomo!”

Đura se presenétil, pa mo vel’i:

“- Jeee? Čuuudno! – Znâš … Fęri vel’i da od Katinoga orája, on ima osem kor’aki, te Drago ima dvâ plâste štere on opče ne kosti, … a te imam jâ pet metri svojega, … onda bi bilo tvojega štiristo klaftri, jerbo smo tak po teteco Alberto herbali! – Ali, męni ti je né za silo – tâ sinokóša … i čî ti tak veliš … – Najbole bi bilo ka to od męne kupiš! – Dâm ti fal … ęjda za osemsto eori, pa se več namo spom’inali za toto męjo!”

Pepi si je počel premišlâvati, pa vel’i Đuri: “- Čé bi tak? Znâš, bom pital Lizo pa ti te povém!”

Pepi je to dóma rezložil Lizi. Liza je premišlâvala: “- Pa, čuuuj … pa … naj bilo będasto … sam mislila ka bi ostavila pâr mali kozi … te bo nam tre poštęni vóz séna za zimo … – Pa, pogódi se … ali osemsto eori je pręveč … potęri mo céno na pól … pa kupi!”

Onda so se f soboto znova, s’i dedi zišli na utakmici. Bili so i Fęri i Drago. Pepi mo vel’i:

“- Naj bó! Čé je tak, kupim! – Ali dám ti štiristo, jer je trâva slaba. Nigdâr si né gnojil!”

Đura vel’i: “- Sedemstopędeset!”

Pepi vel’i: “- Pecto!”

Đura vel’i: “- Šestopędeset!”

Pepi vel’i: “- Moja zâdja – pectopędeset!”

Đura vel’i: “- Dęj róko! – Prodano za šesto!”- Kupleno!”

Pepi por’ine róko v žęp: “- Na, tu ti je šesto eori! – I ti plâčaš štiri pive!”

Onda, da je minolo prvo polovréme, Drago mo je, zboka, bole nast’ihom rękel:

“- Znâš Pepi, vę da si kupil od Đure … móram ti ręči, da so tote męje né róm tak … Đura je kosil – kak je štel! Ja sam mo né štel nika ręči … jâ ne kosim! Ali, znâš …!”

Pepi se hapil pregovârjati: “- Drago naj zmišlâvati! Męja je męja i nâvik bó!”

Drago mo je onda, pre bolši vóli, rękel: – Čé očeš ka naš mel tote komplikacije z męjom – jâ ti prodam svoje dvâ plâste, pa boš mel sę skupa f komâdo … Fal ti dâm … Za štiristo!”

Pepijo se to vidlo pręveč: “- Kaj si nooor? – Pręęęveč! – Dâm ti dvésto!”

“- Tristo!”

“- Dvéstopędeset!” “- Naj ti bó! – Dęj róko!” – Prodano!” ” – Kupleno! – Donęsi štiri pive!”

Čim so preslavili toto kupčijo, Fęri je na stráni, bole nastihoma povédal Pepijo:

“- Kak ti gut naj rad, ali … móram ti ręči da je zótaj męjaj né sę vredo! … – Ka se namo … potli venódjali kóli toga, najbole bo ti ka męj plat’iš dvésto eori za mojo šir’ijav, pa naš mel z męjom zafrkancijo … i mirna Bosna!”

Pepi mo je rękel: “- Mooože … ali – stó! … I štiri pive!” “- Naj ti bó! – Dęj róko!” – Prodano!” ” – Kupleno! – Idi po štiri pive!”

Pepi je drugi četrtek pozval Tréskovoga Joško ka mo v jutro pok’osi. Of je išel kosit, ali … sę je več bilo pokošeno, zvun ónoga komâda šteroga je Pepi mel predi!

Resrdil se je! Zaganl se tâ – dé je znal ka bo jih sę tri najšel, f krčmo “Kata rajska vrâta”.

– Odma od vrât je napal Đuro, Fęrija i Dragija: “- Je tó poštęno?! – Štó je to napravil?! – Što je pokosil sinokóše na Trataj, štere sam ja poštęno kupil i platil?!”

Dečki so rękli ka so né … ka nęznajo … ka …

Onda se od šanka javila krčmarica Kata:

“- Ja sam dâla pok’ositi sinokóšo i – prodala sam séno! Tak ka boš znal!”

Pepi se presenétil … pobunil – da je to né smela … da je né fer … da je to né poštęno!

Kata mo je rekla da je on vu te męje opče né upučeni, da nič nęzna i – râjši naj bo tiho!

Pepi pa je – jój rękel da – ona nič nęzna, da je ona né upučena, do groba se ovrédil i rękel ji je da bo zvâl vum, najpredi mérnika, a onda, da da bo se išlo na sód! – Tak ka bo znala!

Kata mo je rękla naj zove čî oče i udbo, da ji se fučka i za mérnika i za sód!

Drugi četrtek je dojšel vum mérnik. Dojšli so na sinokóše i Pepi i Liza, a bormeš i Kata!

Pepi je mérniko lépo rezl’ožil: ” Gospon mérnik, – od Katinona orája, osem kor’aki je bilo od Fęrija, to sam jâ kupil. Onda, dvâ plâsti so bili od Dragotina … to je vę moje! I pet metri je predi bilo od Đure Horvata i to sam jâ kupil.

Kata vel’i mérniko:”- Gospon mérnik, tote jive negdašje sinokoše so – né jive, nego so moje!

– Tak, ka bote znali!”

Gospon mérnik je onda rękel Kati: “- Gospođa, néje tak! – Čé ste vlasnica, onda bi to móralo biti tak f knigama zapisano! – Néje dosta to – kaj vi prepovédate! Sinokóše imajo oni šteri so f knigaj zapisani ka jih hasn’ujejo! – Znâte?! – Kak f knigaj piše – to je istina i to se jedino prizna! A, kulko jâ znam, sinokóše so ne zapisane na vas, nego na Pepijove prodâvatele!”

Kata je zapitala: “- A jęso tote senokóše zapisane vu vašaj knigaj na gospona Pepija i gospođo Lizo?”

Mérnik pogl’edne Pepija i Lizo, oni se med sobom poglednejo i vel’ijo: “- Né, išče so né!”

Kata jim vel’i: “- Nîti naaado! Tak ka bote znali!”

Te pa gospon mérnik pita krčmarico Kato: “- A jęli so morti tote sinokóše, f knigi zapisane na vas, gospođa?”

Kata je rękla: “- Jęso!”

Mérnik ji vel’i: “- Gospođa, jâ sam né videl ka bi bile zapisane na vas!”

Kata mo vel’i: “- Čé ste né vidli, dójdite k męj – pa bote vidli! – Sę je zapisano! – Na męne! – Od lajskoga Fašnika, da so dečki štiri dni slavili i pili i jeli i – néso plat’ili! – Od onda so sinokóše zapisane na męne! – I potp’isali so se dečki! – Dojdite glet! Sę je zap’isano i potp’isano! – Pre męni f – črni knigi!”

(Jâ)

Povratak na naslovnicu…