Na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća Općine Nedelišće, vijećnica Darinka Pergar uputila je načelniku pitanje vezano uz županijsku cestu od Macinca do Črečana, i do Gornjeg Hrašćana. Naime upozorila je da navedena cesta nema po sredini iscrtane linije, a u jesensko i zimsko doba, na ovoj neosvjetljenoj cesti je vidljivost doista loša. Navedena cesta također ima prijelaz preko pruge, i dosta je prometna, te vijećnica smatra da cesta mora biti bolje obilježena.

Načelnik Općine Nedelišće Darko Dania odgovorio je da je takav zahtjev za cestu Črečan – Macinec već ranije upućen Županijskoj upravi za ceste, međutim navedena cesta bi morala biti najmanje širine 5,5 metara da bi se mogla iscrtati linija po sredini. Kako navedena cesta nema potrebnu širinu, to nije moguće napraviti. Međutim, Općina će slijedom pitanja vijećnice uputiti ponovno zahtjev prema ŽUC-u, te tražiti da se prometnica označi reflektirajućim stupićima pokraj ceste, kako bi se poboljšala njezina vidljivost. (nl)

Povratak na naslovnicu…