Na sjednici Općinskog vijeća Općine Nedelišće održanoj 28. lipnja 2018. godine vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman postavio je pitanje vezano uz odvoz otpada u vrijeme praznika. Njegovo pitanje prenosimo u cijelosti:

“Od ove godine GKP Čakom je uveo praksu skupljanja otpada i u dane praznika, a tu smo praksu prvi puta u Nedelišću mogli vidjeti za Prvi maj. Na međunarodni dan rada, kada su vlasnici Čakoma (prvenstveno mislim na Grad Čakovec, ali i sve druge općine) slavili prava radnika, njihovi radnici iz Čakoma su u Nedelišću morali skupljati smeće. Ovaj ponedjeljak, na Dan državnosti, koji je također neradni dan, opet su radnici Čakoma u Nedelišću skupljali smeće. Općina Nedelišće je suvlasnik Čakoma u manjem dijelu, pa Vas pitam načelniče, da li podržavate praksu skupljanja smeća na praznike? I ako da, što ste onda točno slavili na Prvi maj?”

Na pitanje je odgovorio načelnik Općine Darko Dania. On je konstatirao da se ne slaže s takvom praksom GKP Čakom te da je tom prilikom najprije urgirao telefonski kod direktorice Čakoma zatraživši da se u vrijeme praznika u Općini Nedelišće ne skuplja otpad. Budući da je i na Dan Državnosti bio organiziran odvoz otpada, načelnik je napomenuo da je nakon toga poslao i službeni mail naslovljen na Čakom, a u kojem izričito zabranjuje odvoz otpada za vrijeme praznika, jer se ne slaže s takvom praksom.

Načelnik je nakon sjednice svim vijećnicima dao na uvid prepisku, od par dana prije sjednice, u kojoj se vidi da zabranjuje odvoz otpada u neradne dane. (nl)

Povratak na naslovnicu…