Na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća, vijećnik Ivan Klekar rekao je kako se u nalazu Državne revizije navodi da su lani udrugama dodijeljena sredstva u ukupnom iznosu od 456.987,00 kuna, bez obavljenog javnog natječaja i provedene kontrole korištenja sredstava. Zamolio je načelnika Darka Daniju za pisani odgovor o pojedinačnim iznosima i kojim su udrugama isplaćeni, kao i za nabavu vrijednosti u iznosu od 254.884,00 kuna.

Naime, Državna revizija u svojem izvješću o provedenoj reviziji u Općini Nedelišće za 2016. godinu, o isplatama udrugama piše: “Dio sredstava u iznosu 456.987,00 kuna su doznačena udrugama i neprofitnim organizacijama za turizam, prema podnesenim zahtjevima, bez obavljenog javnog natječaja i zaključenih ugovora, u pojedinačnim iznosima većim od 5.000,00 kuna. Navedene udruge nisu dostavile izvješća o namjenskom trošenju sredstava, niti je Općina provela kontrolu namjenskog korištenja sredstava.”

Nadalje, vezano uz nabavu, revizija navodi: “Tijekom 2016. su izravnim ugovaranjem nabavljene različite robe i usluge ukupne vrijednosti 254.884,00 kn s porezom na dodanu vrijednost (pojedinačne vrijednosti od 28.125,00 do 74.512,00 kn) bez provođenja postupka nabave propisanih odredbama Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti.”

Vezano uz navode revizije o isplati sredstava udrugama i upozorenje za provedenu nabavu, načelnik Darko Dania rekao je kako će svim vijećnicima biti dostavljen pisani odgovor.
(nl)

 

Povratak na naslovnicu…