Lokalna akcijska grupa “Međimurski doli i bregi” organizator je fotografskog natječaja „Moji doli i bregi“ i ove godine, po osmi puta. Pravo sudjelovanja imaju sve osobe koje se bave fotografijom, bez obzira na prebivalište, spol, nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost. Prava sudjelovanja izuzeti su članovi ocjenjivačkog žirija, osobe u organizacijskom odboru te osobe mlađe od 16 godina.

Foto natječaj ima slijedeće teme (obavezno naznačiti kojoj temi pripada pojedina fotografija):

  • Mladi u ruralnom razvoju
  • Poljoprivredne aktivnosti
  • Turistički potencijali područja LAG-a

Sudionici kroz fotografiju dokumentiraju vlastiti doživljaj zadanih tema, a fotografije moraju biti snimljene na području LAG-a Međimurski doli i bregi, tj. na području općina Belica, Dekanovec, Domašinec, Gornji Mihaljevec, Mala Subotica, Nedelišće, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova, Vratišinec te gradova Čakovec i Mursko Središće.

Svaki sudionik može poslati ukupno 5 fotografija. Obrada fotografija dopuštena je do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja. Propisana veličina fotografije je min. 2000px po širini. Prijavljene fotografije moraju biti u JPG ili JPEG formatu. Autori/ice nagrađenih fotografija bit će zamoljeni/e dostaviti ih u punoj rezoluciji.

Natječaj traje od 01. lipnja do 31. srpnja 2022. godine.

Fotografije se šalju na adresu elektronske pošte [email protected] s naznakom lokacije na kojoj je snimljena fotografija, temom pojedine fotografije, imenom i prezimenom te datumom rođenja autora, adresom elektronske pošte i brojem telefona.

Najbolje fotografije odabrat će ocjenjivački žiri sastavljen od tri člana koji ne mogu sudjelovati u natječaju. Autori odabranih fotografija bit će nagrađeni vrijednim poklon paketima članova LAG-a Međimurski doli i bregi. Više informacija na : https://lag-medjimurskidoliibregi.hr/otvoren-8-fotografski-natjecaj-moji-doli-i-bregi/

Povratak na naslovnicu…