Skupina Ftičeki iz Dječjeg vrtića Zvončić Nedelišće obilježila je Međunarodni dan jabuka koji se slavi danas, 20.10.2020. Kako je bilo, možemo vidjeti na fotografijama koje je poslala teta Sandra Slana. (nl)

Povratak na naslovnicu…