O ideji izgradnje nove škole u Nedelišću piše se već dugi niz godina. Čak je osigurano zemljište koje je u najam na 99 godina dala Varaždinska biskupija i Župa Nedelišće. Također su već biti napravljeni idejni projekti, međutim zadnja vijest je da je Ministarstvo obrazovanja odbilo zahtjev za novu školu s 24 učionice jer bi ona prema trenutnim standardnima bila prevelika za jednosmjensku nastavu.

Paralelno, kako je ideja o novoj školi u Nedelišću zaustavljena, iz Županije Međimurske došle su nove ideje o osnovnoj školi u Paragu. Zapravo je lokacija nove škole smještena na područje mjesta Trnovec koje graniči s Paragom jer tu postoji prikladna parcela na kojoj bi se nova škola najlakše realizirala.

O mogućnostima i prioritetima izgradnje novih škola na području Općine Nedelišće pitanje je županu Matiji Posavcu postavio vijećnik mr. sc. Franjo Cimerman. Vijećnik je na aktualnom satu Županijske skupštine postavio pitanje:

“Pročitali smo Vaš prijedlog o izgradnji nove osnovne škole u Trnovcu, pokraj naselja Parag. Pri tome ste spomenuli da će se u proračunu osigurati novac za izradu projektne dokumentacije. U današnjem prijedlogu proračuna nema te stavke, pa me interesira da li je taj prijedlog uključen u proračun?

Nadalje, otvaranje škole u Trnovcu bi direktno rasteretilo školu u Macincu, ali i školu u Nedelišću, jer bi se velik broj djece iz Macinca, Gornjeg Hrašćana, Črečana i Trnovca ponovno vratio u njihovu matičnu školu Macinec. Ovakva nova situacija sigurno mijenja računicu broja djece oko nove škole u Nedelišću, pa me interesira da li je onda izglednija rekonstrukcija postojeće škole u Nedelišću (uz novu u Trnovcu) ili izgradnja nove škole i u Nedelišću, i kakvi su prioriteti između ova tri rješenja.”

Župan Matija Posavec je odgovorio da u proračunu za 2018. godinu nisu još osigurana sredstva za projektnu dokumentaciju nove škole u Trnovcu jer iz Ministarstva još uvijek nije stiglo pisano rješenje. Za sada je ministrica dr.sc. Blaženka Divjak izrekla samo usmeno odobrenje za takvu školu, a očekuje se pisani odgovor na službeni zahtjev.

Nadalje, župan je obrazložio da nova škola u Nedelišću sa 24 razredna odjeljenja ne može dobiti odobrenje za jednosmjensku nastavu jer je za jednosmjensku nastavu maksimum 20 razredna odjeljenja. Stoga se ona u takvom obliku za sada neće graditi. Tek ukoliko se izgradi nova škola u Trnovcu te ona rastereti škole u Macincu i Nedelišću do te mjere da škola u Nedelišću dođe do 20 razreda, moguće je zatražiti odobrenje nadležnog ministarstva.

Iz svega navedenog, može se zaključiti da Parag ima velike šanse da uskoro dobije novu školu te da župan Matija Posavec već ozbiljno radi na tome, dok je nova osnovna škola u Nedelišću trenutno ispala iz igre. (nl)

Povratak na naslovnicu…