Predsjednik vijeća dobivao je 2.500 kn mjesečno, čime je njegova naknada bila gotovo 30 puta veća od naknade “običnih” vijećnika. Novi Zakon limitira nerealno visoke naknade, pa je Općinsko vijeće moralo naknadu predsjedniku barem prepoloviti.

Za sudjelovanje u radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, svaki vijećnik ima pravo na naknadu u iznosu od 180 kn po sjednici, koje se održavaju u prosjeku jednom u dva mjeseca.

Predsjednik općinskog vijeća može imati veću naknadu, i novi Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisuje da maksimalna naknada predsjednika vijeća može biti 50% veća od maksimalne naknade vijećnika, čime Zakon sugerira koliko bi predsjednik vijeća mogao dobivati više od “običnih” članova.

Međutim, u Općini Nedelišće, predsjednik Općinskog vijeća dobivao je 2.500 kn mjesečno (ne po sjednici, nego mjesečno), čime je njegova naknada bila gotovo 30 puta veća od naknade “običnih” vijećnika.

Koalicijskim dogovorom stranaka SDP, HSU, HNS i MDS, mjesto predsjednika vijeća pripalo je Hrvatskoj stranci umirovljenika (HSU), pa je prvi od vijećnika dobio ukupnu naknadu od 120.000 kuna za vrijeme aktualnog mandata.

Država je, upravo zbog često nerealno visokih naknada, 2020. godine propisala maksimalne iznose naknade, pa je ona po novome, predsjedniku vijeća općine ove veličine, ograničena na maksimalno 1.250 kn mjesečno. U Općini Nedelišće naknada predsjednika je prepolovljena na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća, potkraj travnja, i odnosit će se na idući saziv vijeća.

Vijećnici će i dalje dobivati 180 kn po vijeću. (nl)

Povratak na naslovnicu…