Prošle godine intenzivirale su se aktivnosti kojima je grupa profesora i znanstvenika iz Međimurja i okolice, nastojala odgovoriti na pitanje koje više stoljeća zaokupljuje učene ljude cijeloga kršćanskoga svijeta, osobito katolike – gdje je rođeni Sveti Jeronim! Desetine skupina povjesničara i teologa iz srednje Europe, unatrag petsto godina istrgnulo bi poneki pasus iz brojnih svečevih djela, umotalo bi ga u znanstveno ruho i smjestilo njegovo rođenje upravo u – svoje susjedstvo.

Dosadašnjim skupinama koja zastupaju pojedina stajališta, od kojih je rođenje ovog velikog crkvenog naučitelja, prva smještala u (nekadašnju) Dalmaciju (od Neretve prema sjeveru do kuta između Velebita i Dinarskog gorja) druga, koja tvrdi da se ovaj crkveni naučitelj rodio u Istri (Liburnija), naša je treća skupina, koja je nakon prijevoda knjige Josipa Bedekovića “Natale solum …”, zaključila da je Sveti Jeronim rođen u Štrigovi.

U svakom slučaju, treba izraziti veliko poštovanje skupini ovih znanstvenika koji su sublimirali podatke i prezentirali javnosti sve Bedekovićeve argumente u prilog tvrdnji da se Sveti Jeronim rodio upravo u Međimurju, u Štrigovi.

Osobito divljenje zaslužuje prof. Marko Rašić, koji je desetine godina svoga života i rada uložio u prevođenje ovog kolosalnog povijesnog djela, pavlinskog svećenika Josipa Bedekovića, napisanog 1752. godine. Čudi što je ovo, najznamenitije djelo iz međimurske pisane povijesti, u okružju vrlo agilnih i situiranih međimurskih kulturoloških institucija, čekalo više od 250 godina svoj prijevod.

Stalni suradnici Nedelista, nedavno su (16. 01. 2018.) obišli grob i mjesto najznamenitijeg stvaralaštva Svetog Jeronima u Betlehemu i za naše čitatelja izradili nekoliko fotografija, koje donosimo u prilogu. (nl)

Slika 1. Ulaz u crkvu Sv. Katarine

Slika 2. Kip Sv. Jeronima i Sv. Katarine na ulazu u crkvu

Slika 3. Crkva Sv. Katarine iz koje se ulazi u kriptu (spilju) Sv. Jeronima

Slika 4. Ulaz u kriptu Sv. Jeronima

Slika 5. Jedan od oltara u kripti

Slika 6. Drugi oltar u kripti

Slika 7. Detalj iz groba Sv. Jeronima

Slika 8. Grad Betlehem – središnji trg (Zapadna obala, Palestina, oko 25 000 stanovnika)

Povratak na naslovnicu…