U našu redakciju javio nam se čitatelj sa fotografijama prijelaza preko željezničke pruge. Radi se o prijelazu preko pruge kod mjesta Trnovec, a koji poljskim putem vodi do Macinca ili prema Preseki. Ovaj prijelaz preko pruge je vrlo prometan, jer ga puno mještana koristi, ne samo za odlazak na polja sjeverno od naselja, već i kao prečac do glavne ceste Macinec – Preseka.

Prvi problem ovog prijelaza je što je obrastao visokom travom i raslinjem pa je iz osobnog automobila teško vidjeti da li je prolaz slobodan. Potrebno je doći do same pruge, ili prednjim krajem vozila već na samu prugu da bi se vidjelo da li dolazi vlak.

Nadalje, prijelaz jeste obilježen prometnim znakovima, međutim sa sjeverne strane kada se dolazi iz smjera Preseke, sakriven je iza granja. Kako je pruga ovdje u razini puta, noću ili kod smanjene vidljivosti vozači prekasno mogu uočiti da dolaze na prijelaz preko pruge. Kada se prijelazu približavate od strane Macinca, prometni znak je također teško uočljiv jer je okrenut na drugu stranu, a u zadnje vrijeme se i nagnuo.

Za mještane Trnovca ovo je često korišteni prijelaz, a o sigurnosti je uvijek dobro razmišljati unaprijed.

(r)

Povratak na naslovnicu…