Općina Nedelišće ove godine prijavila je nekoliko projekata na natječaj “Energetska obnova zgrada javnog sektora”.

Neki od projekata su bili uspješni (npr. Sportski dom u Slakovcu), no neki ipak nisu zadovoljili.

Tako ni ove godine projekt obnove Doma kulture u Pretetincu nije zadovoljio kriterije za dodjeljivanje potpore.

Ukupna vrijednost ovog projekta bila je 500.000,00 kn, no obnova će morati pričekati još neko vrijeme.

(nl)

Povratak na naslovnicu…