Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Čakovec, obavještava stanovništo da će se danas, 28. ožujka 2018. godine, u vremenu od 13 do 16 sati u Pušćinama u više navrata vršiti funkcionalno ispitivanje novih sirena za uzbunjivanje stanovništva.

Ovim putem DUSZ obavještava stanovništvo da ostanu mirni kada čuju zvukove sirena jer se radi o ispitivanju elemenata sustava za uzbunjivanje.

Nove sirene sufinancirane su iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR-a) za provedbu i upravljanje projektom FRISCO1, a namijenjene su poboljšanju sustava za uzbunjivanje na slivovima rijeke Drave i Mure u Međimurskoj županiji.(nl)

 

Povratak na naslovnicu…