Ove školske godine Osnovnu školu dr. Ivana Novaka pohađa 442 učenika u matičnoj školi u Macincu i Područnoj školi Gornji Hrašćan. “Zgrada škole sagrađena je 1989. godine, a 2006. godine zahvaljujući sredstvima Međimurske županije kao osnivača proširili smo svoje kapacitete. Povodom 30. rođendana škole dobili smo najljepši dar, mogućnost da naša škola dobije novi izgled, da njene prostorije postanu još ugodnije, a rad u njima još kvalitetniji.”, ponosno je istaknula ravnateljica škole Božena Dogša dodavši da će sredstva ostvarena uštedom biti usmjerena u dodatne sadržaje. Kako bi škola mogla pružiti još veći standard, razgovaramo i o obnovi područne škole u Gornjem Hrašćanu, a koju je podržao i načelnik Općine Nedelišće Darko Dania.

Projekt energetske obnove financiran je putem javnog poziva 4c1.4 za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, a ukupna vrijednost projekta iznosi 5.310.163,03 kuna, od čega se 60% sufinancira EU sredstvima.

Direktor MENEA-e Alen Višnjić pojasnio je da su radovi na energetskoj obnovi objekta obuhvatili građevinske, strojarske i elektroinstalacijske radove. Postavljena je kosa podizna platforma zahvaljujući kojoj je olakšan pristup osobama s invaliditetom. Nakon energetske obnove škola je svrstana u niskoenergetski razred B, a uštede u toplinskoj energiji iznosit će 52%. Zadovoljstvo izvedenim radovima izrazili su Igor Hoblaj, direktor tvrtke TEAM građenje d.o.o koja je obavila radove i voditeljica projekta Leonarda Tarandek.

„Osnovna škola dr. Ivana Novaka u Macincu jedna je od većih međimurskih škola te smo nakon završenih projekata u Podturnu i Vratišincu, uspješno priveli kraju i ovu investiciju koja je završena prije dogovorenog roka te na vrlo kvalitetan način, što je prava odlika međimurskog graditeljstva. Time smo završili dio drugog ciklusa energetskih obnova škola i dvorana, no još nas čeka završetak obnova nekoliko škola čime želimo stvoriti što bolje i kvalitetnije uvjete rada za naše učenike.“, zaključio je župan Međimurske županije Matija Posavec.

(Izvor: Međimurska županija)

Povratak na naslovnicu…