Nakon uvođenja kanalizacijskog sustava u naselju Slakovec, ostala je jedna nesanirana prometnica. Radi se o županijskoj cesti koja prolazi kroz centar mjesta i cijelo naselje. Stoga je Općina Nedelišće nedavno u suradnji s Županijskom upravom za ceste rekonstruirala spomenutu cestu od parka Čige prema Brezju.

Obnovom ceste stanovnicima Slakovca povećana je sigurnost prometovanja proširenom prometnom površinom s novim slojem asfalta izgrađenom pješačkom stazom s lijeve strane kolnika prema Brezju. Nova pješačka staza zasigurno će poslužiti djeci, njihovim roditeljima, bakama i djedovima kako bi mogli bezbrižno i sigurno šetati naseljem do parka Čige. Kako je na toj dionici ceste i Dom za starije i nemoćne Slakovec, pješačka staza je ovdje bila potrebna kako bi i štićenici doma mogli sigurno prošetati naseljem i uhvatiti malo svježeg zraka.

Obnova je mještanima osigurala lakši pristup do kuća, izvedeni su novi kolni prilazi s privatnih parcela na prometnicu, te je riješena oborinska odvodnja prometnice i pješačke staze koja se preko slivnika oborinskim kanalima spaja na postojeću oborinsku odvodnju naselja.

Općina Nedelišće u 2024. godini planira daljnju rekonstrukciju i izgradnju pješačkih staza po naseljima, kao i rekonstrukciju nekoliko ulica u Nedelišću s ciljem modernizacije kompletnog prometnog sustava. S ciljem unaprjeđenja kvalitete života lokalne zajednice, Općina Nedelišće i na taj način brine za sigurnost svojih mještana. (ON)

Povratak na naslovnicu…