Na relaciji između Pušćina i Gornjeg Hrašćana snimili smo fotografije gdje nepoznati pojedinci, a vjerojatno i poduzeća, kontinuirano dovoze različiti otpad. Prema tragovima vidi se da je smeće svježe, a također se vide i svježi tragovi uređenja i zakapanja bagerom. Ovo potvrđuje da još uvijek nije iskorjenjena navika neodgovornih da smeće bacaju u prirodu, posebno na ovoj lokaciji.

Ovaj problem je ovdje tim veći što se sve ovo nalazi u široj zoni vodocrpilišta Nedelišće gdje je zabranjeno čak i korištenje stajskog gnoja i gnojnice !?! Snimljene hrpe smeća nalaze se na udaljenosti od nekoliko stotina metara od vodocrpilišta, a tok podzemnih voda na ovom području je u smjeru zapad-istok pa procjeđene otpade tekućine dolaze direkto u vodocrpilište koje opskrbljuje veći dio Međimurja pitkom vodom.

Među smećem se mogu pronaći i opasni otrovi herbicidi, lakovi, razrjeđivači, boje, salonit, itd. Posebno je zanimljivo da u odbačenom smeću postoje i vreće papira i otpada propisno zapakirane u Čakomove vreće !?!?! To je indikator da nije problem samo u ljudima, već da nešto ne štima i u sustavu.

Ne želimo na brzinu donositi zaključke, ali navodimo neka pitanja:

– Zašto ljudi upakiraju smeće u Čakomove vreće, a na kraju ih bace u prirodu?
– Da li je odvoz smeća prerijedak, pa ako zaboravite staviti kantu na ulicu, imate smeće doma mjesec dana?
– Da li je u ljetnim mjesecima previše čekati da se smeće kuha na visokim temperaturama dva tjedna?
– Kakav miris imaju pelene nakon dva tjedna na vrućinama?
– Da li obitelji s malom djecom imaju dovoljno velike kante?
– Da li je dovoljno blizu odlagalište građevinskog otpada? Znaju li građani gdje je?
– Da li inspektori na gradilištima provjeravaju samo formalnosti ili pitaju kada za otpad?
– Što je zadaća komunalnog redara ako se nešto nije iskorijenilo u više godina?
– Da li policija može otkriti krivca ako im on dostavi punu prikolicu osobnih stvari na jednu hrpu?
– Da li je odvoz dodatnog smeća preskup za naš standard?
– Županija Međimurska financira rendžere za očuvanje prirode. Što je njihov posao?
– Županija Međimurska čeka regionalni centar razvrstavanja uz koji se vežu samo afere, a također jedino Županija Međimurska ne ispunjava svoje financijske uvjete prema istom?
– Da li sve institucije rade svoj posao? (nl)

Povratak na naslovnicu…