Općina Nedelišće raspisala je javni poziv za prijavu programa i projekata organizacija civilnog društva za financiranje iz proračuna Općine Nedelišće za 2019. godinu. Po javnom pozivu prikupljaju se pisani prijedlozi programa i projekata koje će Općina financirati iz proračuna, a udruge mogu od Općine zatražiti i do 100% iznosa financiranja programa ili projekta.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 150.000 kuna. Udruge sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja: kultura, tehnička kultura, sport, odgoj i obrazovanje, udruge proizašle iz Domovinskog rata, udruge invalida, humanitarne udruge, vjerske zajednice, udruge mladih, socijalna skrb, zdravstvo, razvoj i demokratizacija društva, razvoj mjesne samouprave i razvoj turizma.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 1.620.000 kuna. Planirana financijska sredstva su raspoređena po programima na sljedeći način:

1. Rekreacija i sport – 830.000,00 kuna
1.1. Sufinanciranje vrhunskog sporta – 150.000,00 kn
1.2. Sufinanciranje sportskih manifestacija i kampova – 80.000,00 kn
1.3. Programi sportskih društva-sportske udruge – 600.000,00 kn
2. Kultura – 460.000,00 kuna
2.1. Sufinanciranje programa kulture – 250.000,00 kn
2.2. Sufinanciranje kulturnih manifestacija – 210.000,00 kn
3. Udruge građana – 330.000,00 kn

Pravo podnošenja prijave na Poziv ima pravna osoba koja je registrirana kao udruga sukladno Zakonu o udrugama. Prijavitelj može podnijeti najviše 4 prijave za financijsku podršku programu/projektu. Također je moguće zajedničko prijavljivanje projekta od više udruga u partnerstvu.

Rok za podnošenje prijava je 28.1.2019. do 15:00 sati, a prijave se šalju na adresu Općine Nedelišće, M. Tita 1, 40305 Nedelišće. Više detalja možete pogledati na internetskim stranicama Općine Nedelišće (www.nedelisce.hr), a Poziv možete preuzeti i OVDJE.
(nl)

Povratak na naslovnicu…