Na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća Općine Nedelišće, načelnik Nikola Novak pred vijećnicima je predstavio treće izmjene Pravilnika o stipendiranju studenata. Jedina promjena u odnosu na dosadašnji pravilnik bila je prijedlog načelnika da se stipendiranju i oni studenti koji studiraju u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji, a koji su do sada bili izuzeti.

Osim ove promjene, načelnik je usmeno postavio pitanje pred vijećnicima da li da se u stipendiranje studenata uključe i studenti koji studiraju na privatnim sveučilištima, jer su i ti studenti do sada bili izuzeti iz stipendiranja. Pri ovom pitanju, načelnik je rekao da želi biti neutralan, te neka vijećnici samostalno odluče o financiranju studiranja na privatnim sveučilištima.

U raspravi je vijećnik Mladen Posavec zauzeo stav da među studentima ne smije biti podjela i diskriminacije, te da svi studenti moraju biti u ravnopravnom položaju. Vijećnik Franjo Cimerman u raspravi je dodao kako je uočljivo da je privatnih sveučilišta sve više, i da studiranje na privatnim ili javnim sveučilištima nije podjela na bogate i siromašne studente. Smatra da mnogi roditelji koji se ne mogu etiketirati kao bogati uzimaju i kredite da bi svojoj djeci omogućili da studiraju upravo ono što ih najviše zanima, pa i pod cijenu da se radi o većim troškovima.

Vijećnici su odlučili glasanjem izjasniti se o ovom usmenom amandmanu, te su na kraju jednoglasno prihvaćene obje dopune Pravilnika. Nadalje će stipendije primati i studenti lokalnih fakulteta, kao i studenti privatnih sveučilišta. (nl)

Povratak na naslovnicu…