Sida je ón tjęden v jutro zazvâla Đuro, pa mo vel’i:

“- Đura dénes bo lépo vréme, mogel bi mi na vrčâk dopęlati jeno dvajsti tâčki gnoja, ka se restępe, pa ka te moremo jęn dén zašt’ihali!”

V drugim kóto so se igrali, jęgov vnuk Francek, Pepijov sin Pętrek i Ferijov Jožek. Fretali so po mobitelaj i da-pa-da neka šępętali. Đura se brne g dečkéraj pa jim vel’i:

“- Dečki, mogli bi vi naši baki Sidi dopęlati saki pet – šest tâčki gnoja na vrčâk, a ja bi vam onda dal nekšo banko, a baka bi vam spękla palačénke z orehaj!”

Vnuk Pętrek mo je móm rękel: “- Deda nęęębremo, jerbo … znâš …”

Sida je vletéla f spominek i zaz’ijala na Đuro: “- Đura, pusti deco! – Den’ešja deca so né za takše teške posle! Den’ešja deca so né kak negda mi, da smo mogli zvoziti po pet vozi gnoja na zęmle i isti dén ga ręstępsti! Denes so deca râha … pa se jim more se kaj dogod’iti! – Ją bom jim navęčer tak-i-tak spękla palačénke z orehaj! – Idi, to napravi i naj se nika zvlâčiti!”

Đura je išel i ka bo mir pre hiži, célo dopoln’efko je vozil i – zvozil gnoja na vrčâk!”

F četrtek v jutro Sida je rękla Đuri: “- Čuj Đura, mogel bi mi ti zašt’ihati grede! Imaš časa …”

Đura se odma obrnol g dečkéraj, šteri so f kóto prčkali po mobitelaj:

” – Dečki mogli bi vi, saki jeno pet šest gredi baki zešt’ihati! Baka bi vam za tó, sakomo…”

Pepijov Francek mo je počel povédati: “- Tetec, nęęębremo vam mi, jer znâte…!”

Sida se porinola Đuri v réč, sprâšila Đuro i rekla mo: “- Đura puuusti deco na miro! Kaj si nem’aren!? – Deca so dénes né tak vžikani kak negda mi, da smo mogli céli dén kopati! – Ka se jim naj kaj dogod’ilo!? – Jâ bom jim navęčer sikak spękla palačénke z čikolâdom!”

Đura je móm rekel: “- Dooobro, naj bó!” I ka bo mir pre hiži, do večera je štihal i zaštihal!”

Prékfčęra po obedo, Sida je rękla Đuri: “- Čuj, mi dvâ bi mogli dénes do vęčera napraviti grede na vrčâko!? Ti malo por’avnaš ono kaj si zaštihal, pot’učeš grudje, z zub’ačaj rezdrob’iš zemlo, a jâ naprâvim grede i fteknem luka i poséjam …”

Đura se znova obrnol g dečkéraj šteri so f kóto nekaj fujili i fretali po mobitelaj:

“- Dečki, vi bi mogli dénes baki tuči grudje i z zub’ačaj rezravnati, te pa …!”

Sida ga je zbeštej’arila kag vrâga: “- Đura, kaj stâlno napâdaš toto deco i na jih rivleš takše teške poslo?! – Kaj si tak nem’arni!? – Kaj nęznaš da so déca dénes né za takše teške posle!

– Néso dénes deca nafčeni, kak mi negda, da smo mogli céli dén tuči grudje po žârkim sunco! More si nešterni kaj napr’aviti!? – Naj biti nem’aren!

– Jâ bom jim navęčer âk-i-onâk spękla palačénke s pekmosom!!”

Onda se s kóta oglâsil i Fęrijov Jožek:

“- Točno tak tęca Sida! – Imamo mi dosta toga drugoga nad sobom! – Fčęra i prékfčera smo bili na treningo, jer trenéramo nogometa za Enka “Dolič” Glavatišče i trener nas je tiral ka smo bejžali tijam do Slakofca, a onda smo v brég jęden drugoga mórali nositi na hrpto štiri pót gori – doli, onda pa gori – doli po jęni nogi bejžati i onda smo išče céloga póta bejžali dimo črez Črečane! A dénes bomo bejžali do Trnofca, onda tam igramo utakmico z Enka “Santosi” Parag i te, čé zgub’imo, bomo dimo bejžali céloga póta i to po Sepo, črez Puščine!

– Dobro je ka ste teteco tak rękli i ka se brigate za nas, ka se nam naj kaj dogod’ilo!

– Palačénke s orehaj so vam inače, né bile Bog-zna kakše! – Ali drugač, saka vam čast!”