F tork je bila pomrčina sunca. Stručjaki so rękli ka bo se na ovim falâčko Hrvacke najbole vidla pólne, od dvanajste do jęne vure.

Jožek je dén predi lohnil po dedijovomo vęšteto i nekaj iskal. Deda ga je tam najšel:

“- Jožek, kaj prekâpaš? – Kaj iščeš med stârim železóvjom?”

“- Deda, zutra bo pomrčina sunca pa so nam f škóli rękli naj to gled’imo jer tó je né sako leto, ali nikak né gledati z golimi očima jer čovek more očor’aviti! – Treba je gledati prek témnoga glaža ili prék dupličnih temnih očâlji. A jâ znám da si ti mel tu vó vęšteto jęno potrto masko za švâsaparat i gori je bila póčena črna šâjba! – Tote šâjbe bi męni bile idejalno rešéje za gledaje pomrčine sunca! – Jâ bi si zótoga i z jęnih stârih ęnlégarski očâlji napravil aparaturo za gledaje pomrčine!”

Đura je odma bil kredo ka pomore dečkéro:

“- Čekaj… čekaj, tu bo negder… tu bo… čekaj… tu bo če… – A! – Evo ga, tu je!”

Jožek ga je pital:

“- Morem si to zeti?”

“- Moreš! – I délaj zótim kaj očeš!”

F tork na dén pomrčine, Jožek si je zriftal očâlje, nefkrętno velike, z dupličnaj črnaj glažaj ki so stršeli na sę stráne, tak ka mo je do očijo ne nikak moglo dojti toto opasno suncovo svetlo! Toto aparaturo je nęsel f škólo, a učitelica ga je pofâlila – kak je prefrigani i spręten męšter. Rękla mo je da naj on to dénes gled’i, ka bo zutra drugi deci spovédal sę kaj bo videl i naj se nâdja ka bo za tó – dobil rędno ocjeno z fizike, matematike i tehničkoga.

F srédo, po škóli dojšel je Jožek k dedi – ves po lico šrémfasti i potučeni, z zaprtim okom!

Đura ga je pital:

“- Jožek, kulko sam čul, napravil si jâko dobro aparaturo za gledaje pomrčine! – A kaj je tó s tvojim licom? – Kaj se ti je dogodilo ka si ves šrémfati, zdrâpani i pot’učeni?”

Jožek mo je dost pajdóčki, odma povedal:

“- To, ka sam … neka po lico… to je né nikaj…! Ali deda, na toti moj izum – pomrčina sunca se je vidla prfektno lépo, kak da sam tam! – I jâ sam, makar stručjaki velijo ka je to né moči, na svojo aparaturo – po dnevo videl i zvézde kak se buskajo…! I sę sam to f škóli rezložil deci i učitelici i dobil sam tri trojke! Znâš, nębreš najęmpot z onakši ocjeni kakše so predi bile, skočiti na – pet!?”

Đura je bil vęsel ka je Jožek dobil carske ocjene, ali ga je itak prekâpalo:

“- Lépo Jožek, lépo! – Ali, itak mi povič, od čęsa imaš črno i zaprto oko i tote šrémfe na lico?”

Te mo je Jožek i to povedal:

“- Pa niiikaj … To sam se… znâš ono, kak sam išel dimo z škóle… da je počela pomrčina… da se mi je potral toti mój izum – očâlje za gledaje pomrčine, kę sam te mel na glâvi!”

“- !?”

“- Pa to te… róm da je počela pomrčina, a jâ sam te po póto išel dimo i gledal sam to črez tote nezarénske očâlje. I jâko lééépo se vidla pomrčina sunca, a zęmla se opče né vidla! I fkrhjeno sunce se vidlo lééépo… a nazâdje sam videl i – kak so blesiknole sę zvézde, nekak róm te… da sam se pod totaj očâljaj, z glâvom – započil v bandero!”

Povratak na naslovnicu…