Đurina Sida je f tork v jutro dišla k Mihaličo. Bila je stiska. Hajdi ludi. Rękla je:

“- Slava, dęj mi osem pâri kolbâsi, onih bolših! Of mój bo seg’urno dénes da je Vincekovo, išel v gor’ice ka prelufta klét, pa te čé i męne zéme ze sobom, ka si imamo – kaj v róke zeti.

Slava ji je ponudila i pâr krmenatlini. Róm so bili lépi. Zela je.

Dojšla je dimo. Pitala je Đuro:

“- Čuj stâri, pemo mi morti dénes – da je Vincekovo, v gor’ice! Jâ sam za saki slučaj kupila pet pâri kolbâsi, i neka krmenatlini, pa čé se zravnamo, ka bo se melo kaj v róke zeti!

Đura ji je rękel:

“- Bomo išli, ali samo mi dvâ, i paaazi ka to ne zazvedijo ovi! – Jer čé to zazv’edijo Pepi, Fęri i Drago, seg’urno bodo se dorivali v gor’ice! – A da so oni męne kam zvâli? – Da so oni nas pozv’ali na kakšo jestvino i pijačo? – Né jih treba! – Známo i sámi pojesti!”

Sida je rękla: “- Dooobro! – Néti jâ sam jih né žęlna! – Tak-i-tak čé ste skupa, pręveč pijete!”

Dojšli so gori. Aota so skrili zâdi za sósedov plót, ka jim naj štó dojšel f klét, ka bodo meli mira. V gor’icaj so bili, pólek – jivi sósedi Špiráncovi i Rebernikovi i Bučelovi. Oni so več po čokotaj nav’esili kolbas’ice – céloga redenika!

I Sida je nav’esila pet pâri kolbâsi po čok’otaj, Đura je z litrom čistoga zaléjal trsa, a onda so on i sósed saki z jęnim litrom zalij’ali – sębe.

Dišli so nutri f klét. Sida je rękla: “- Vi dvâ si spijte, a jâ dénem kuhat kolbâse!”

Onda zazvon’i Đurin mobitel! Sida zéme mobitela i jâvi se. Móm por’ine mobitela Đuri:

“- Đurek, tębe zovejo Pepi, Fęri i Drago! Pitajo, čé si morti dénes na, Vincekvo v gor’icaj!”

Đura zéme v róko mobitela i vel’i: “- Dečki, nééé! – Nééésam! – Bol’ijo me križi, jer me je vrezalo i nębrem se génoti z postele! – Kaj se more!”

Onda so dečki – na mobitelo rękli: “- Dobro Đurek! – Onda nikaj! – Mislili smo si ka morti peš gori, jer ti je Sida v jutro pre Mihaličo kup’uvala hajdi kolbâsi i krmenatlini, pa se reširilo po Glavatiščo ka peš slavit Vincekovo! Znâš, zvâli smo ti i dimo, na tvoj fiksni telefón, ali se je nišči ne jâvlal”.

Đurek jim je rekel: “- Nęznam, nésam preštimal! – Ali, vę je tak! – Kánil sam iti, ali nęęębrem! – Ęm, da bi išel, znâte da bi vas zvâl!”

Onda mo je Drago z totoga mobitela rękel: “- Čuj Đura, ali pa … bi te pitali … čé slobodno mi poglednemo … f tvoje gir’ice – što je to nav’esil kolbâse na trse od tvojih čokoti! – Znâš, mi smo se malo z žęnaj prepęlali po bregaj – dénes da je Vincekovo, pa vę stoj’imo tu pred tvojom kléti i tvojaj gor’icaj i vidimo kolbâse obešene na tvojaj čokotaj … pa ka ti naj nešči … vę da si ti srmâk … f takšomo betéžnomo stanjo … dojšel f klét i spil … ?!”

Povratak na naslovnicu…