Savez penzijonéri Sjevero-južnoga regijóna poslal je sim Udrogama penzijonéri depešo:

” Kolegice i kolegi penzijonéri!

V naši državi, kak vidite, dojšlo je do velike energencke krize! Radi toga pozivlemo članstvo naše Regije da se odvezdar počne šparavno ponâšati, šparati na vodi, na struji i na plino!

Vu to ime naš Regijonalni savez organizéra natjecaje udrogi – f šparajo vode, plina i struje. Mi imamo spisane sę naše člane, imamo točno – što je kulko čęsa, mesec dni predi, do desetoga febroara potrošil, a po désetim marto mi bomo znova pobrali podatke sih člani – što je kulko potrošil energenti. – Ona udroga čiji so člani najvekši procęnt prešparali, tota bode dobila vrédno nagrado našoga Regijonâlnoga saveza!”

Da je prečital toto depešo, Đura je članaj rękel išče i ovak:

” – Čuli ste, kolegice i kolegi!? – Hote ka bómo se – skâzali, ka bomo šparali strujo, vodo i plina kak odgovorni građani ovoga sęla i verjite mi, tak bomo duplik šeftali!

Zmislite se kak nam je negda, naša lépa i dobra Milka Planinc govorila: “šparajte ludi, stežite kajševe, koplite se samo jedenpot tjedno”! – Pa nam je kaj falilo? – Nikaj! Valda se te moremo i vezdar na mesec dni vrnoti malo tote partizanske steze!? – Idemo se borit, morti bomo kak i onda, malo bole smrdeli, ali to se zamagadi – čé je v pitajo opči, društveni interes!”

Te si je réč zela Šporarova Treza:

“- Podržâvlem precednika! Mislim ka se toti mesec moremo tu v Udrogi shâjati sako vęčer! Tu se moremo družiti, gledati televizijo i kârtati se i tak bomo doma prešparali na energentaj.”

S’i so se složili, a Đura je tu né mel kaj za dodati (i né smel nika kręj zeti)!

Te se je za réč javil Ilkin Fęri i rękel ovak:

“- Jâ mislim ka bi mogli vu tih mesec dni zbaviti ono kaj smo prepost’ili za Fašnik. Te smo planérali iti f Iločke podrome na tridnevno kóštaje vina, ali smo róm baš te meli fašijsko prošęcijo z pâr hiladi domâči i pârsto strajski maškori, pa te nazâdje tuluma. Štó je nazâdje sę to platil – jâ nęznam i né me brige! Oglavnom tam smo se napili i najeli i prešparali svojo strujo i plina, a za kópaje… da je čovek f šuso, te … što te pita…! – Mogli bi vę tak v Ilok…”

Te se je za réč javila i Dragijova Jula:

“- Kolegice i kolegi jâ sam “za”! Moremo iti vu te podrome, aaali pazite ka ne zeznemo! Znâte ka je ręčeno ka bo precednik za Ósmi mart f kotarski sâli “Rasap” častil pecto domâčih i kakših stó strajskih žęni, zvun onih štere idejo z dęset aotobusi na tulum f “Pičičardo”. – Pa ka se ne zeznemo, ka namo toga kvârni… makar, zide i jęno i drugo f totih mesec dni šparaja!”

F sę vréme totoga dogovârjaja i jęnomesečnoga šparaja Pepi je bil sam stiha i dóma.

Néje hodil na pajdašuvaja v prostore Udroge penzijonéri.

Néso z Lizom išli f Ilok, né f “Rasap na tulom, néti na fašijske lumparajke, néti f Pičičardo…!

Udroga penzijonéri Glavatišče je dobila prvo nagrado za šparavno ponâčaje člani i članici!

Precednik Đura je pozval sę člane na fęšto prvo za nagrado, za to ka so bili najšparavneši!

Dojšel je i Pepi z Lizom.

V jęnomo časo, Đura je to od stola znęsel i pred simi pital Pepija:

Čuj kolega Pepi … né smo te vidli na akcijaj šparaja, ne ojzder, né v ophâjajaj… Kaaje…?

Da ga je Đura pręzval, Pepi se je malo posrámleno, ovak ludima spovedal:

“- Je, kolegice i kolegi…Točno je da sam né dohâjal na družeja i pland… jer, moram vam priznati ka smo… bili smo jâko hudi s pénezaj! – Te, nębreš nekam, ako bâr némaš v žępo …

AAaali, kolege, jâ sam se držal dogovora za šparaje! – Špaaaral sam! Ali, naj vam rad povedal kak sam to delel… jer to tak… po zâkono naj smel… ali pa…

“- Naj bo, sę bom vam povedal, ali prosim vas, najte to nikomo povedati, ka me naj štó…”

I Pepi je posrámleni poče povédati.

“Prvo. – Dóma smo zaprli plina pa smo kurili f šporhato samo na zobač’ije i šibje z vrta, makar znám da je to né smeti delati, nego se ves otpad od drača i rasl’ija móra naphati f hrđâve komonâlove kánte. – Ali kaj morem!? Tak je bilo. … A vas prosim, ka nate to nikomo povedali… ka nam išče bole… jer, razmite… da je čovek f stiski…!?”

Drugo, na struji smo šparali tak ka sam odšrâjfal ziheronge na mesec dni! – Nutri smo svétili na karabit-lénko i svéčo. – Ęm, praf-za-praf, ziherónge sam odšrâjfal i zâto ka so mi, odkak smo bez pen’ez… saki čas ding-dongali na vrâtaj, jęmpot šekutori, drugóč poštar s čekaj i plâvaj kovęrtaj, a i Tónčo Bažoleko sam dužen pet jezer, pa i ón mi je vęčpot znal pozvon’iti. … Ęm znám da se tak nęsmi s poštaraj i inkasatoraj aaali… I prosim, najte to Tónčo povedati…

Tretje: – na vodi smo takâj šparali! – Gracko vodo sam zapral za toti mesec – f šahto! Znâte, od zâdjega dežđa imam f podromo vodo do kólen, pa je odnot Liza grabila za kuhjo, a ‘bedvâ smo si sako vęčer pred spajóm – f podromo prâli noge! Jâ znám, tota voda v mojomo podromo je né moja nego je državina! Zâto znám ka to naj smel delati. – Ali, znâte, f stiski smo bili…! Ali, prooosim vas, najte to nikomo povedati ka me naj štó… išče… ka sam kral… i fkajuval…”

Povratak na naslovnicu…