Dječji vrtić Zvončić u Nedelišću objavio je uputu za roditelje koji žele da od ponedjeljka njihovo dijete ponovno pohađa vrtić, jer roditelji nisu u mogućnosti osigurati zbrinjavanje djeteta. Obavijest, s pripadajućom izjavom, objavljujemo u cijelosti:

 

Izjava roditelja prije uključivanja djeteta u ustanovu vezano uz sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19

Poštovani roditelji,
slijedom uputa HZJZ za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanja djece rane i predškolske dobi, molimo da potpišete obrazac izjave kao korisnici usluge predškolskog odgoja i obrazovanja, u slučaju da od 11. svibnja 2020. niste u mogućnosti osigurati zbrinjavanje djeteta ni na koji drugi način osim u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić “Zvončić”.
Molimo Vas da popunjenu i potpisanu izjavu dostavite u vrtić u petak 8. svibnja 2020. u vremenu od 9 do 11 sati. Ukoliko niste u mogućnosti donijeti već popunjenu izjavu, možete to učiniti u vrtiću u navedenom vremenskom okviru.
Prilikom donošenja potpisane izjave, molimo da po naputku HZJZ-a donesete obilježeni ruksak za dijete s potrebnim stvarima.

Izjava:
******************************************************************

DJEČJI VRTIĆ “ZVONČIĆ”
NEDELIŠĆE
USKA 16 b
040/821-801
[email protected]

U Nedelišću, ______________2020.

Ja_____________________________________(ime i prezime), otac/majka/skrbnik

____________________________________(ime i prezime djeteta) polaznika/polaznice

____________________________________(naziv odgojne skupine),

____________________________________(naziv dječjeg vrtića)
izjavljujem za gore navedeno dijete:

1. Moje dijete nema povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha, da nije pod rizikom da je mogao/mogla biti u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 niti je pod sumnjom da bi mogao/mogla biti zaražen/zaražena s COVID-19 te mu/joj nije određena samoizolacija.

2. Roditelji/skrbnici djeteta, kao i ostali članovi našeg kućanstva, nemaju povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha, nisu pod rizikom da su mogli biti u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 niti im je određena samoizolacija.

3. Oba roditelja/skrbnici djeteta zaposleni su te ne postoji druga mogućnost zbrinjavanja djeteta.

4. Moje dijete će u vrtić i/ili iz njega dovoditi i /ili odvoditi slijedeće osobe (molimo navesti najviše dvije osobe):
_________________________________________
_________________________________________
(ime i prezime, srodstvo)

5. Svojim potpisom potvrđujem da sam u cjelini upoznat/upoznata s Uputama za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanja djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 29. travnja 2020.

_____________________________
(potpis roditelja/skrbnika)

 

Povratak na naslovnicu…