Žénske so nahujstile Đuro ka kak precednik Udroge penzijoneri Glavatišče zazove telefónsko sęsijo. – Štele so ka se f soboto organizéra – biciklijada. Po tjędnima skaznuvaja f karanteni, sima jim je treba rezgibâvaje! Zvun toga, priroda je taaak lééépa i škoda bi bilo toto priliko prepost’iti!

Đuri je né bilo za takšo lindraje, a lépo prirodo ima i dóma na vrto! Govoril je da je jęgov biciklin f podromo, da mo je kotâč v oftero. Fęri je takâj rękel da i jęgov biciklin ves’i v drvarnici i kulko se zmisli, da frajap pušča. I Drago je govoril da mo je biciklin zahičeni, zapuščeni i pokvârjeni. Đura je próbal žénske odžagati z zgovorom da ga ga néga tehnički uveti za bicikléraje i da to treba – odgoditi do dâljega. Ali žénske so nap’ele i kaj je najhujše, Pepi je stisnol kre žénski! – Rękel je da je bicikléraje enteresantno i potrébno za zdrâvje!

K tomo, jęgova Liza je ovak gizdavo obznânila:

“- Kaj se pokvârjeni biciklini dotikâvle, moj Pepi se f to bole razmi kak što gut na svéto! Dopęlajte potrte bicikline k nam! Pepi ima časa, ima meštrijo i bicikline bo vam zbegecal tak ka bodo išli – sámi. I bez brige – f soboto moremo iti na biciklijado!”

Moži so próbali zaigrati na zâdjo kârto: govorili so ka se išče navék bráni zbiraje, ka se i z biciklinaj more dogoditi ka bodo jęden drugomo preblizo, čé se ręčemo skup pęlajo ili nešteri prestigâvle! – Nešči prejâvi i – dójde globa! – I ugled i financije Udroge bi se mogli – vništiti!

Žénske so Đuri rękle da imajo – društveno svést i znâjo se brigati za ugled Udroge!

Móži so bili v manjini i – žénske so si gizdavo telefonérale: “- Ide se!”

F pondélek so s’i dorivali k Pepijo svoje bicikline. Đura, Drago i Fęri so mo rękli da tote stâre krampe nav mogel popraviti! Ali Pepi si je pod hruško na šamlek donęsel meštrijo i hapil se poprâvlati. Poprafki so trajali do sobote. – Pepi je bormeš poriftal sę štiri bicikline.

F soboto pólne, zišlo se jih je jeno tridęsti. Génoli so z Glavatišča – prti bréžnomo krajo, prti Vugrišinco, Jakopičo i Vrbáno, de bo jih čakala vróča kotlovina i mrzla pijača!

Kolóna je bila duga, jer so se pęlali jęn-po-jęn. Pepi je bil na čęli, a Đura na repo kolone!

Da so se pęlali črez Cpódji Mâcinec, Đurijo je na glajzo od štreke drnknolo i kotâč mo je skočil v ofter! A Fęrijo se ftrgla pendala! – Né so mogli nikam! Ovi drugi so se otpęlali dale! Đura i Fęri so odma zvâli Dragija, šteri je bil več pre Zgórjim Mâcinco.

“- Drago, moj i Fęrijov biciklin so se pokvârili tu na štreki, pre Oréškijo i nębremo dale!- A ti … kak je tvój biciklin … kaj išče ide?!”

Drago vel’i Đuri: “- Čuuuj … pa vę … i mój se kvâri … potral se je … prvi kotâč je v lokero … halabunta … móram postâti! – I gumja mi je prâzna … a ako je né, onda bo začas …!”

Đura mo je rękel: “- Čuuuj, mi dvâ smo ojzder pre Oréškijovomo štacuno! Tu imajo klópo f hlâdo i čâkamo ove – da pejo nazâj! A kaj vę moreš! – Dójdi i ti. – V zadrogi imajo mrzle pive.

Drago je dorival biciklina k jim. – Ovi drugi so odjurili dale, prti bréžnomo krajo.

Za jęno vuro Sida je zezvâla Đurija:

“- Đura, dé si ti?! – Męni se potral biciklin! – Ftrgel se mi je lanec! Nebrem nikot nikam! – Juli pa se je gumja prepičila! – Mi smo tu z druge stráne Vajdovoga brega, dé jęden klójec ide f Tupkovec! – Drugi so dišli napré! Mi nębremo né napré, né nazâj! Kaj vę?!

Đura ji je rękel: “- Sidika drâga, nębrem ti pomoči! – I mi smo f kvâro! – Pepija pitaj – kaj vę!

Sida mo veli: “- Pepi mi vel’i ka se to vę nebre popraviti i naj bicikline odrivlemo tu k prvi hiži do štere bomo došli! Vel’i, naj jęgova Liza déne Julo na pak-trégar, pa bo jo nekak pęlala prti doli. – A męne, on vel’i, kâ me déne na štel i ka bo me tak pęlal preti dimo!? – Kaj veliš?!”

Đura ji je rękel: “- Sida, najte to delati! Znâš ka trebate biti jęn od drugoga kręj najméje dvâ metre! A čé bo te Pepi pęlal na štelo, kulko je onda to metri?! – More dojti velika globa i nam i Udrogi i Udroga bo dojšla na hudi glâs! – Jedino, Liza more Julo pęlati na trégaro, jer one dvé so si križovâte kume, a to je – velika rodbina!”

Sida je zaskrbleno pitala Đuro: “- Đurek, a kaj onda, naj jâ naprâvim?!”

Đura ji vel’i: “- Najbole bo ka se otprâvite dimo s’i skupa – peške! – Priroda je taaak lééépa i škoda bi bilo to prepost’iti! – Aaali pazite, ka bote išli jęden od drugoga kręj – najméje dvâ metre! – Znači ka nęsmite iti jęden kre drugoga po céli cesti, nego, idite – dvâ metre jęden za drugim! – Ęm, imate društveno svést i valda znâte držati ugled Udroge! – Mi smo tu f kvâro!”

Povratak na naslovnicu…