F soboto, pred rukometno utakmico s Danskom pre Đuri je furt brnel telefón. Pepi, Drago, Fęri i kaj-šteri drugi, od jutra so ga nazâvali i spitâvali:

“- Kaj Đura? Dénes je rukomet z Danskom, a kaj je išče važniše, dénes je i Vincekovo! – Bómo se zišli v Udrogi ka bomo malo fęštali? Nacijonâlne utakmice navék gledimo kolektivno, a i bâl za Vincekovo je obavezen, jer tak piše v Udroginomo programo! To je naša tradicija! Valda namo toto tradicijo zatrli?! – Čuj, ako je financijska kriza, ne móraš naručiti pečéje! – Dosta bo ka se naréže, a pijača je ostâla od zâdji pót i saki nekaj donęsemo zdóma kcój, čé treba! – Mooože, Đura?”

Đura je simaj govoril:

“- Nęęębremo! – Nęęęsmimo! – Korona je! – Zabrájeno je zbiraje ludi! – Dęjte bodite spametni! – Da je smeti, jâ bi se več pobrigal za bâl! – Strpite se malo ka tota korona mine! – Onda si bomo namirili sę to kaj smo prepostili!”

Ali, Drago, Fęri i Pepi so ga i dale žjavili – naj složi, makar na malom, samo za nešterne…!

Đura pa je onda obrnol pločo i nagovârjal jih:

“- Pepi, pa hodi ka jęmpot, organizéramo gledaje utakmice skup z žęnama, pre tębi! – Imaš veliko hižo, lęfko zide osem peršóni… imaš velikoga televizora! – Mi dámo jesti i pijačo!?”

Pepi se je zvlâčil:

“- Ja némam na televiziji Erteela!”

“- Kak némaš? – Zovi jih naj dójdejo i složijo ti ga! – Za kaj jim plâčamo saki mesec tulko?!”

Pepi ga je pital:

“- Što je rękel ka jâ plâčam?”

Đura je nagovârjal Dragija i Fęrija, naj oni pre sębi dóma naprâvijo bâla – za jih, štiri pâre!?

Ovi so mo rękli ka je za familije strogo prepisano ka se sméjeo zbrati samo peršóne z dvé familiji. – A Férme morejo do dvajstipet. “- A vę bodo fést kontrolérali i velike so globe!?”

Ovi so ga i dale žjavili i žjavili, naj se to naprâvi v Udrogi i Đura je nazâdje – popustil:

“- Dobro! – Bómo v Udrogi! – Aaali samo mi štiri pâri! – I zapamtite si: ako se išče nešči dorivle, ka bo nas ga vęč od štiri pâre, jâ bom sę restiral dimo! – Nečem ka bi nešči męni namétal – kak se ne držim epidemijološki meri i délam hęrbeke vę da je to zabrájeno! – Ste me razmeli? – To nikomo né povédati, ka se ne zazvedi! – Samo nas osem, i šlus!”

F soboto so Đura, Pepi, Drago i Fęri i jive žęne, po kmici, postihoma dojšli v Udrogo. – Valda so jih drugi né vidli!? – Jestvina je čakala na stolo. – Đura je zasunol vajska vrâta i vrâta od kancelarije. Utakmica z Danskom je počela. Seli so se, jeli, pili i stiha gledali.

Kak so naši hudo igrali, a Danci stâlno vodili, moškârci so srdito móndali i nazâdje zrękli:

“- Pâk bomo zgub’ili!- To je né za gledati! – Mi toto sramoto namo gledali! – Đura dęj kârte !”

Dečki so se hapili šnapsati. – Aaali, žénske so dale gledale, nâdjale so se i navijale!

V jęnomo hipo je Đura črez obločni voglec videl ka pre Udroginaj vrâtaj vuni stojijo Imbrek i jęgova žęna, Šporarova Treza z nóvim dečkom i nekši drugi člani! Ali – né jih je šmirglal.

A Jula i Ilka so to né zele f pómet i glasno navijale. – Đura jih je pâr pot grdo poględnol i rękel naj ne krč’ijo, ka jih ovi vuni nado čuli… ali da pa … nębreš na lucke žęne kričati…!?

V jęn hip so ovi vuni poružili po vajskaj vrâtaj. Đura se delal kak da so nikaj né čuli”!

Za pâr minót so ovi išče jęmpot poružili po vrâtaj, vę malo bole! Ovi nutri so bili sam stiha.

Onda so nam Danci zabili gola, a suci so nam k tomo išče Čupiča hitili vum!

Žénske je to tak vužgalo, ka so na ves glâs zakričale – prva Liza:

“- Sudaaac ooopsaaajd! – Dé ti je pokrajni?! – Zakaj ti je né mâhal, #$%&%$# !?”

I Ilka je onda zakričala:

“- Kaj si né videl ka je bilo opsajd?! – Kaj si čoravi?! – Ti #$%&%$# jęden!”

I Jula se zdila i stoj’eč zakričala:

” – Sudaaac…!? – Pa opsajd je bil! – Ooopsaaajd! Kam glediš, da ti #$%&%$… !?”

Đura je del kręj kârte, počrlénil, pozelénil, grdo jih je poględnol i zgubleno zgovoril:

“Pa žénske, pa kaj tak zijate?! – Kaj ne vidite da so ovi pred vrâtaj i da ružijo?! – Vę so nas sigurno čuli! – Kaj vę morem!? – Vę móram iti vum i otprti!? – Pa, kaj bom jim vę rękel…?!”

Đura je, kak da ide na strélaje, išel otpirat zvunašja vrâta. – Vuni ga jih bilo jeno petnájst!

“Ali Karažincov Imbrek so si stali napré, pred sę one šteri so vuni stâli, pa so Đuri, z reširenaj rókaj, milo, žalno i pokornički rękli:

“- Đuuurek, izvini! – Oprosti! – Mislili smo ka se v Udrogi organizérano gled’i rukomet pa… smo ręko… – Ali vę smo čuli ka so nutri žénske, valda mažoretkije, valda sastanak… i pajdóč gledijo nekšoga – nogometa! – Izvini Đurek! – Oprosti! – Naj se srditi! – Lęfko nóč!”

Povratak na naslovnicu…