Općina Nedelišće već godinama daje stipendije studentima, međutim u posljednjih nekoliko godina iz toga su stipendiranja bili isključeni studenti koji studiraju u Čakovcu ili Varaždinu. Stipendije su dobivali samo oni koji studiraju u Zagrebu i dalje, ili u inozemstvu. Štoviše, postojeći model stipendiranja najviše stipendije daje za studiranje u inozemstvu.

Kako bi se djelomično kompenzirala nepravda prema studentima koji studiraju na lokalnim učilištima, Općina Nedelišće je odlučila uvesti jednokratne potpore u visini 1 000 kn za sve redovne studente koji su pohađaju javne visokoškolske ustanove na području Međimurske i Varaždinske županije. Uvjet je da studenti imaju redovno prebivalište na području Općine Nedelišće i da studiraju kao redovni studenti.

Općinsko vijeće je na svojoj sjednici prije nekoliko dana donijelo potrebnu odluku, te će se sredstva isplatiti do kraja mjeseca travnja 2022. godine, a počet će se kada Općina objavi javni poziv u tu svrhu. (nl)

Povratak na naslovnicu…