Ovim crkvenim blagdanom slavi se dan kada su Sv. Josip i Marija u Jeruzalemu, u Hramu obredno prikazali svog prvorođenca Isusa. Naime, prema židovskim zakonima od Mojsijeva vremena, ustoličen je propis po kojemu ženu – rodilju, 40 dana nakon njezina poroda svećenici blagoslove (posvećenje, očišćenje) i uvode u Hram.

Ovdje vrijedi napomenuti da sve do nedugo, prije pedesetak godina, u Međimurju i u našoj župi u Nedelišću, vladao običaj, po kojemu je ženu – rodilju, svećenik posvetio, a zatim iz sakristije uvodio u župnu crkvu. Taj se običaj kod nas obavljao prije župnih Svetih misa, a zvao se je “Fpelâvaje”. (C.F.)

Povratak na naslovnicu…