Óno soboto je na Glavatiščo opal snég. K Đuri so čer Zdénka i zęt Ivo dolifrali deco, maloga Kadira i Jožeka, ka bodo jih baka i deda pazili. Sida je rękla Đuri naj on vę pâzi deco, dok ona ne skuha prežgáno juho, za obed naréže meso, sčisti šalâto, pa te spégla véša i zriba poda.

Đura je rękel “Mooože!” – Odma je zvâl starišoga vnuka Jožeka i rekel mo je ovak:

“- Jožek idi maloga Kadira déni na sóna pa ga malo sójči po póto, vót tâ prti polo pa nazâj!”

Jožek se najpredi zgovârjal – ka naj, ali mo je onda Đura obęčal sto kuni i onda je odma išel.

Minolo je pól vure i néga jih bilo nazâj!? – Minola je vura – néga jih!? – Minole so dvé vure… Sida je bila v brigi! Rękla je Đurijo:

“- Đura, zémi si aota i idi glet dé so deca! – Začas bo kmica! – Deca so lačna! – Idi, žuri se!”

“- Kak…! – Nębrem na snég z nóvim Renoom jer ima létne, čęlave gumje!”

“- Pa idi z stârom Zastavom! – Valda bo vužgâla … i zdržâla do tâ … ka jih dopęlaš!”

“- Zastava je né registrérana! – I róm sam jo lépo opral! – F tork, na Preobrjenoga Pavla dójde ka si jo otpęla! – Imam za jó 300 evri! … Ali čé róm… to na pole… – No, naj bo, idem!

Đura je zel bélo Zastavo z škedja. – Pęlal se po polskim póto kilometer i onda jih je spazil!

“- Pa kaj ste tak dugo tu? – Kaj nejdete dimo? – Kaj tu trm’ite – na tój zimi?”

Jožek mo je svadl’ivo povedal nazâj:

“- Je deda, da si nas nahujstil ka idemo sém, te ga bilo snega! I malo smo se spuščali z sepa! A da smo se zravnali dimo, snég se je po póto – otopil! – I vę sam maloga Kadira né mogel na sónaj vleči – po blati! – Peške néče iti! – Hitil se doli! – A jâ ga nębrem nęsti – i sóna vleči!?”

Đura je razmel f čęmo je problem! Išel je ka Zastavo obrne na póto… Ali, kak se je obračal, zâdji kotâči so mo zašlajdrali na blati i lędo i z zâdjim kotâčom se odsájkal v grabo oranice! – I nikak vum! – Brnel je i brnel, ali kotâč je šlâjsal i – išče globl’eše se zakâpal! – Porinoti ga – néma štó!? – I kaj boš vę?!

Đura je zaklénol aota i stavil ga je tak tam. Maloga je nęsel, sóna vlekel i dišli so dimo!

Drugo jutro je Đura zval Pepija naj mo pomore ka idejo, ka Zastavo potegnejo vum. Pepi mo je rękel ka moči, ali odvęčer! Te si je zel svojoga Folcvagena i išli so ka to zbâvijo.

Dojšli so, valda … na mesto dé bi … jęgov aoto móral biti … ali – nigder ga ga né bilo!? – Pęlali so se kilometer dale … kilometer bliže … – Nigder Đurine béle Zastave!?

Aota je nešči tpęlal! – A štó?

Tam dale, prék sepa, vidijo ka idejo nekši tri móži! – Dopęlajo se do jih i vidijo, da so to Hrvâtov Marko, Oršošovi Dušan i Elvis! – Đura jih pita za aoto … čé so kaj vidli, čé znâjo što bi mogel otpęlati jęgovo – bélo Zastavo! Dečki so mo rękli:

“- Nęęęznamo ti bormeš nika! – Znâš, ludi po polo vę v zimi ostâvlajo sęga: jęni stâri šporhati, jęni, frižideri, jęni stari tilivizori, jęni stâri aoti… Onda drugi dójdejo ka to pobirajo! – Vę, bormeš, né znati Đurek, aaako si ga tu ostavil, a so ti ga prvi zeli komonâlci ili jęn naš pajdâš – Roman z Volar’ije, šteri pobira stari železi i stâri mašini….”

Pepi je strogo rekel Đurijo:

“- Zovi milicijo!”

Đura ga je pot’egel malo na stráno pa mo je bole nastihoma rękel:

“- Kaj bom zvâl – da je aoto né registrérani!? A i nésam ga prenęsel … išče od… znâš…”

Onda je Đura počel mozgati. – Za toto Zastavo ima kupca za 300 evri. Ako dečkaj porine sakomo pędeset evri, oni bodo mo najšli aota i išče bo na dobičko 150 evri! A tak bo i zazvedil što mo je aota otpęlal, pa bo onda toti – sę splatil. Obrnol se k dečkaj pa jim vel’i:

“- Dečki, dám vam sakomo 50 evri, ako mi nâjdete aota ili zazvedite – štó mi ga je otpęlal!”

Dečki so rękli:

“- Ję, nęęęznamo..! – Teeeško! – Aaali… bomo próbali!.. Bómo vidli! – Zutra se tu zidemo!”

Zutra odvečer so Đura i Pepi znova išli tâ dé je Đura zavustal. Dojšli so na pole i – na istomo mesti, z jęnim kotâčom v grabi – Đurina béla Zastava! – Krę j’e stojijo Marko, Dušan i Elvis!

“- Dečki, saka vam čast! – Ręčite mi samo, dé ste ga najšli … i zakaj je aoto znova v grabi?”

“- Čuj Đurek, a si rękel ka boš nam platil sakomo 50 evri! – Dęj, predi plâti… ka bo poštęno!”

Đura je dečkaj dâl sakomo po 50 evri i onda jih išče jęmpot pita:

“- Nó, vę mi povičte, što mi je otpęlal aota? – Dé ste mi ga i pre kómo najšli?!”

“- Đurek, nišči ti ga je né fkral, nišči otpęlal! – Kaj ne vidiš ka je tu tak – kak i bil fčęra?! Samo, znâš bormeš kak je to: béli snég, béli aoto i – ne vidiš! – Néti mi smo ga fčera né vidli!”

Đura si je nadeb’eloma zdehnol! – Sęl se je v aoto i vužgal ga. – Né je mogel génoti z grabe!

“- Dečki, hote me vę porinite, ka zvozim vum zóte grabe!”

Dečki so sklimâvali:

“- Jaaaj, Đurek! – Kaj ne viiidiš ka je blato?! – Bormeš, imamo samo šlapi! – Ako zagazimo v blati – rezm’oči nam se obutel, a zima je bormeš i zebe… – Jedino, čé plat’iš … isto tak… !?”

Đuri je presęlo i srdito je rękel Pepijo:

“- Pepi, zakapči sajlo za svój! – Bo išlo! – Sędi se v aoto! – Dęj gasa! – I jâ bom dâl gasa …!

Zavezali so sajlo! – Pepi je dâl gasa! – Šlâjdra! – Đura je dâl gasa! – Šlâjdra! – Néso génoli! Aaali, Pepija je zanęslo na bók i z prvaj kotačaj se je odsájkal – v grabo od oranice, prék póta!

Povratak na naslovnicu…