Sida i Liza so se spominale z Julom i Ilkom – kak i dé organizérati doček Nóvoga leta! Sida je rękla da bi najrâjši méla dočeka z žénskaj na sámomo. Z móžaj je to post’alo rizično:

“- Dóma se več tjęden dni svâdimo za sako-fórmo bedastóče – ka je né vrédno opče povédati! – A te stopram, da si malo spijejo, i čé kaj krivo povémo – odma je svâja!”

I druge žénske so tak rękle! Zâto so se dogovorile ka bodo, zaradi ménše stiske, svojega dočeka mele posebno, a posebno si naj organizérajo moškârci!

Žénske so se dogovorile ka bodo za doček, štacijo mele pre Fęrijovi Ilki, a Jula se je zavzela ka bo prepravila lónec sarme i spękla prfkače!”

Moškarci so se dogovorili ka bodo meli dočeka, s epicentrom v – Đurinomo podromo!

Odvečer na Stâro leto dečki so pre Đuri f podromo preprâvlali. Drago i Fęri so donęsli kiselo vodo. Narezali so tiblico i odma so – kóštali pijačo štera bo za doček! Za jęno vuro so se reshâjali i dogovorili so se ka bo sastanek v ósmi vuri. Đura je otpravlal dečke vum s podroma do pótnih vrât i malo po vulici! – Da je išel za pajdâšaj, steška je cilal pločnika! Fést se je nuhal, oblizâval se je i gazil šigo-migo. Sida ga je gledala črez oblok i beštejarila ga:

“- Đura, pa – popléčeš se?! – Te je né sramota ka si se več pólne tak grdo napil?! Kak boš zgledal f pól noči – da se več vę tak grdo nušeš? – Dobro je ka smo se dospoménole, ka bomo mi žénske obslužâvale dočeka póseb i ob svojim!? – Drugač bi …”

Đura se zlęcal, kak ga je Sida zesnâžila! Zašprlil jo je nazâj i zakričal:

“- Kaaaj motaš?! – Opče sam né pijan! – Kaj ne preštimaš ka so i dénes stâlno potresi – jęn za drugim! I na radijo so rękli ka ga jih dénes bilo dvajstisędem! – Kaj ne vidiš – ka se cesta stâlno nuše!?”

Móži so se znova zišli v Đurinomo podromo da se skmičilo

Ali, kak so réšili prve litre – počila je svâja! – S’i po prék so se sposvadili! – Kričali! – Đura je onda, ka bo kraj tote svâje, za zâdjipot pital Fęrija i Dragija:

“- No, Drago i Fęri, vę rečite, bote se cépili protiv korona virosa ili se nate?”

Ovi dvâ so mo nazâj odbrusili:

“- Né! – Rękli smo da se namo i namo! – Kaj bi se cépili čé smo zdravi!? … Čé se róm tre cépiti, cépili bom se s tvojim – cépom! – Po tvojemo cépo čovek postáne hrmâk, ali je te bâr né – cepleni hrmâk!”

Onda se Đura, kak uvréđeni, postavil – kak odgovorni i savesni glavatiški poglavar i političar:

” – Dooobro!? – Onda, drâgi prijateli, tak ka bote znali, najte se srditi, ali od Novoga leta, f članstvi Precedništva Udroge penzijonéri nębrete biti! – Nębrete na sastanke dohâjati ako se nate cépili, a néti k męni f podrom več nębrete dohâjati! – Mi tu f podromo vęčpot nazdrâvlamo, trenknemo se s kupicaj, a negda negda i z glâvaj! – Jer nam, šteri se bomo cépili, korona nębre nika! – A ja nędam i nečem ka bi nešči bil v mojemo podromo, a drugi dén ka bi skončal f posteli, f špitâlo ili na cintoro! – Ili ka bi nešči z Upravnoga odbora Udroge, na sastanko zaslužil korono virosa i odišel – râvno pod pažo!?”

I onda so s’i ftihinoli. Pomalem so pij’ašili, ali da je tuklo pól noči, Fęri i Drago so se zdigli, rękli so Đuri “lefko nóč” jer, kak je ręčeno, da počne Novo leto – oni so postali nepoželéni i zviška na saki mesti – za ove šteri se očejo i bódo se cépili!

* * * * * * * *

Žénske so se sebrale pre Fęrijovi Ilki, dé je bila, kak je ręčeno, jiva glâvna štacija za doček! Tam so z Ilkom bile Đurina Sida, Pepijova Liza i Dragijova Jula.

Da so posle svâje, Fęri i Drago išli dimo, na vulici so – zišli Đurino Sido i Pepijovo Lizo!?

Kak so se f kmici prepoznali, dečki so se začudili ka so jih zišli – na póto dimo, pa jih pitajo:

“- Kaj puce? – Kam idete? – Né vera ka več dimo z dočeka Nóvoga leta? – Tak zarán?!”

Te jim je Pepijova Liza, pomalem povédala … makar ji je bilo jâko nerodno:

“- Pa, znâte, ka namo taj’ile … poštricale smo se … i to okóli totoga vrâžoga cépleja protiv korone virosa! – Dečki, naj vam nav žal, ali Drago, tvoja Jula i Fęri, tvoja Ilka so napravile svâjo! Tam so nas nap’ale zâto ka smo rękle ka se – namo štele cépiti protiv korone virosa! Vaše žęne so nam otprto rękle da – štera se neče cépiti, da z jimi nębre pajdašuvati! – Tak smo se f pól noči stale i zravnale dimo, i nišči nam je né rękel – “čujte, nejdite”!?”

Fęri i Drago so čudno poględnoli jęn drugoga, pa je te Drago rękel žénskaj:

“Ęh puce, pustite tote bedastóče! – Idemo se spominat neka spametnešega! – Valda si namo sam tak pokvârili dočeka! – Lizika, moremo iti k tębi, ti imaš najvekšo kuhjo? – Valda nekšo čmrgo imaš … pa ka namo tak – s “pésjim sprevodom” počeli toto Novo leto!”

F spominek se odma fteknola Sida, pa jim vel’i:

“- Lizika, ako idemo vę f tvojo kuhjo slavit Novo leto, jâ odma zovem Đuro, naj nam donęse k tębi pet litri vina i te naj ide kam oče! – Mooože?”

Liza je odma sklimala da – mooože, da je tak, najbole! – Te je Drago rękel:

“- A jâ bom odma zvâl svojo Julo, naj najęmpot donęse k Lizi zdelo sarme i prfkače štere je napękla za doček, pa naj onda ide slavit Novo leto kam oče i s kim oče!”

* * * * * * * *

Dale je né treba povédati.

Hęrbek se presęlil k Lizi, nišči je né govoril za cépleje i trajalo je do béloga dneva!

Po sedmi vuri, da so sę popéfke spopévai i da so več ludi išli k jutróji meši, Sida je pod róko pęlala Đurija dimo, (ili se za jęga držâla) pa ga je pajdóčki, bole stiha – beštejarila:

“- Đura dęj, ne polpéči se! – Ludi idejo k meši i gledijo nas! Bodo mislili ka smo se napili!?”

Đura je postâl, obrnol se na hip prti Sidi, pustil jo je z rók, pa joj veli:

“- Sida, kaj ne preštimaš da so stâlno potresi i da se cesta nuše?!”

Sida je odma nazâj zgrabila Đuro pod róko, (jer jo je zanęslo) pa mo vel’i:

“- Bormeš je … imaš praf! – Cesta se nuše! – I męni se vidi da so vdur-marš potresi!”

Povratak na naslovnicu…