U našoj župnoj crkvi Presvetog Trojstva u Nedelišću, unatrag dvadesetak dana postavljene su skele. U tijeku su građevinski radovi. Prvenstveno i nužno, radi sigurnosti župljana i objekta, trebalo je sanirati posljedice nedavnog potresa, uslijed čega su u crkvi nastale pukotine i druga oštećenja.

Tako će se na centralne lukove u crkvi postaviti zatege, a pukotine i oštećenja sanirati. Istovremeno će se cjelokupni interijer crkve oličiti. Već neko vrijeme vrši se obnova goričkog svetohraništa, renoviraju se slike Križnog puta i neka druga estetska, ultilitarna sakralna i građevinska ornamentika, tako da će crkva ponovno izgledati – kao nova. (C.)

Povratak na naslovnicu…