Općina Nedelišće je u studenog 2022. godine raspisala javni natječaj za prijem u službu: viši referent – komunalni redar. Na taj natječaj se nitko nije javio, stoga je Općina Nedelišće ponovno raspisala novi natječaj za isto radno mjesto.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama (objavljeno 18.01.2023.) na adresu: Općina Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće 40305, s naznakom: „Ne otvaraj – Viši referent – Komunalni redar“.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.

Više detalja o radnom mjestu i potrebnoj dokumentaciji možete pogledati na službenoj web stranici Općine (www.nedelisce.hr).

Povratak na naslovnicu…