Sveti Agaton – papa, bio je na čelu Katoličke crkve od 678. do 681. godine, do svoje smrti. Upravo godine njegovog papinstva vrlo su važne za nas Hrvate. Papa Agaton je stajao na čelu Crkve u godinama u kojima počinje pokrštavanje Hrvata. Prema Agatonovoj poslanici, već 680. godine među Hrvatima je djelovalo više biskupa.

Bizantski car Konstantin Porfirogenet (912. – 959.) piše: “Hrvati poslije krštenja postaviše vlastoručni ugovor te se tvrdom i nepokolebljivom vjerom zakleše sv. Petru da nikada neće provaljivati u tuđe zemlje niti ondje ratovati. Od Pape su za to dobili obećanje da će se za njih boriti i na pomoć im biti Bog Hrvata, kadgod drugi narodi provale u hrvatsku zemlju i ratom ih uznemire, a Petar, učenik Kristov, obdarit će ih pobjedom.”

To je zapravo povijesni, prvi međunarodni mirovni ugovor u kršćanskoj Europi. Hrvati su ovim činom postali članom velike obitelji Europskih kršćanskih zemalja, i tom si zakletvom zatvorili vrata osvajačkim pohodima. Kroz čitavu svoju povijest ostali su uvijek vjerni papinstvu i Rimu, odlučno odbivši bilo kakav raskol ili krivovjerje.

Sveti Agaton zbog toga zaslužuje osobito štovanje Hrvata. (C.)

Ilustracija: bitno.net