Već nekoliko dana u našim krajevima pada snijeg, a zimske službe pokušavaju ceste i javne površine održavati čistima ili barem prohodnima. Činjenica je da je čišćenje najlakše u noćnim satima kada nema prometa i kada su javne površine uglavnom prazne.

Dok većina građana spava, naša kamera zabilježila je dvije ralice u akciji u centru Nedelišća. (nl)

Povratak na naslovnicu…