Na Pepijove brâjde zavudrilili so kosi i zobaju mo grózdje! Saki čas jih dójde po pet šest, stiha, potmajhno! Dobro se najéjo i odlet’ijo! Pepi je pazil črez kuhijski oblok, i čim se šteri kós pojâvi, zišel je vum, kričal na jęga, pokal z šakaj, ružil z riglaj, mętal kaméje …

Pólne se zišel pod brâjdaj z Đurom i Dragijom:

“- Kaj naj naprâvim? – Kósi bodo mi só grózdje na brâjdaj požrli! – Poględnite â, i vę so dvâ na brâjdi i zobajo! – Neka treba stvoriti, drugač drugi tjęden nam mel kaj brati!”

Đura je rękel: “- Strélati! – Némaš kaj drugo nego strelati! – Inače naš brâl néti za jęno kánto!”

Drago mo je rękel: “- Jâ ti imam luftarico! Métki so fal! – Sędi se pre korožjâko i strélaj čim se šteri skâže, drugač bo ti letošja brâtva prepâla!”

Pepi je sedel pod korožjâkom z luftaricom i – da se šteri kós skâzal, strélal je! Odvečer so mo dojšli pomâgat Đura i Drago. Dežurali so kre špricara, saki po pâr vur. – Strélali! Jęnoga kósa so (valda) strl’ili! Najšli so ga pod brâjdaj crkjenoga!

Ftruc stâlni strâži, Pepi je pretrpel velikoga kvâra! Đura i Drago so mo rękli:

“- Idi na Opčino i išči odšteto! – To je énv’azija štetočini, štera ti je vništila berbo! – Onoga crkjenoga kósa si zémi sobom – za dokaz! – Opčina je dužna skrbeti za svoje méščane i štititi jih od štetočini! – Zâto jih plâčamo!”

Pepi je zutradén del crkjenoga kósa f cekar i išel na Opčino.

Načelnika Danije ga né bilo tam, jer je bil f Čepo na špricajo komârci, a komonâlni redâr ga je poslal f Čakovec, na Žopanijo jer tam je veternarska inšpekcija i zaštitna služba…

Pepi je s crkjenim kósom dojšel na Veternarsko inšpekcijo. Povédal jim je da so mo kósi napravili velikoga kvâra i da jih je néti kaméje, néti halabuka, néti strelba né mogla prestrašiti i da so mo požrli, po jęgovi proceni, za osem védri prvoklasnoga mošta!

Toti inšpektor šteri ga je prijal, najpredi ga je spisal i te mo je ovak rękel:

“- Gospon, mi štitimo lude od komârci, od osi, od sršani i slične gamadi, ali od kósi né!

Jer, gospon, kósi so zaštičene i ugrožene ftice! A zâto ka ste totoga kósa strlili, dobili bote od nas dimo globo hiladopecto kuni!”

Pepi je odma rękel: ” … Nésmo mi strélali kóse! – Znâte … za škedjom so se z Doliča dovlekli k nam na vrt kuščari, krapavice i kače i te smo ze strelbom plašili toto gamad s vrta … a né kóse … nésmo na jih strélali … Bóg nędaj …!”

Te mo je toti inšpektor rękel:

“- Gospon, kuščari, krapavice i kače so ugrožene i zaštičene vrste i néti jih né smeti strelati!

A zâto ka ste strélali kuščare, krapavice i kače – bom vam poslal dimo globo hiladopecto kuni, jer ste strélali ugroženo vrsto živâdi!”

Pepi mo je flętno rękel: “… Nééé gospon! Nésmo mi strl’ili néti jeno kačo, néti krapavico, néti kuščara! … Jâ sam vel’im ka ga jih hajdi na vrto! – Mi smo … zapraf … strélali voluhârice, jer so se napovale – ka je to strahota!”

Te mo je toti inšpektor rękel:

Gospon, voluharice so zaštičena i ugrožena vrsta i né jih smeti strélati! – Poslal bom vam dimo globo od hiladopecto kuni zaradi toga ka ste strélali na zaštičeno i ugroženo vrsto životinji!”

Pepijo je onda pregorelo pa je zakričal na gospona inšpektora:

“- Dobro, gospon inšpektor, #$%&$#, ako so i kósi i kuščari i kače i volharice zaštičeni zâto ka so ugroženi, jęsmo li jâ i moje brâjde od koga zaštičeni – da smo ugroženi?!”

Gospon inšpektor mo je rękel:

“- Jęste, gospon Mlâčjak! – Mi vas štitimo! – I vi ste od nas zaštičeni ako ste ugroženi ręčemo, od osi, sršéni, komârci, buhi, tekoti …! – Aaali, vi ste se ovaj pót namerili na – zaštičene neprij’atele!”

Povratak na naslovnicu…