Sekcija za hortikulturu i komonalno kulturu Udroge penzionéri Glavatišče, “Cvétje k cvétjo”, čija je precednica Pepijova Lizika, prijavila se na natječaj Nacijonalnoga društva cvétne i dišeče hortikulture, štero organizéra izložbe cvétja po céĺim Drafskim bazeno zapadnoistočne Hrvacke. Tote izložbe onda posebna komisija ocen’ivle i najbolšaj f zapdano-istočni Hrvacki dâvlejo papérnata priznanja i želęncije.

F srédo je glavatiška sekcija “Cvétje k cvétjo” organizérala takšo izložbo cvétja.

Na izložbo je v jutro dojšla i tota međoregijonâlna komisija od šest člani i članici. Ona ocen’ivle – dvâ aspekte izložbeni eksponâti: lepóto cvétja i cvétni aranžmani i “Dišeči zov cvétja” – dišeče duhe i vohe cvetlici i pušli.

Pet člani i članici tote komisije za ocenivaje je odma, čim so dojšli, pobéglo v aote i otpęlalo se dimo. Néso se zadržali tu néti pet minót! Ostal je tu samo jęden član komisije, šteri je cvétje samo pajdóčki poględnol, ali je f toti jęnoj vuri, kulko je bil tu, tri pót bil f krčmi “Kata – rajska vrâta”- na žganici.

Po ósmi vuri je komisija trebala donęsti ocjene za lepoto i za dišeje cvétja.

Toti čovek s komisije je pozval članice sekcje “Cvétje k cvétjo” i povedal jim je ovak:

“- Poštovane članice sekcije “Cvétje k cvétjo”! Móram vas obavestiti da bode vaša izložba, glede ftekaja na državni razini, of pót – diskvalificirana, jer se ocjenivanje po našim propisanimi kriteriji – nębre provesti!”

Liza i Sida so si stâle pred jęga, podbočile se strogo i počele na jęga kričati:

“- Kaaak, #$%&%$# ?! – Za koga vero smo se mi móčile tjęden dni ka toto cvétje nabâvimo, poriftamo, pošlihtamo, izložbo organizéramo, i to išče f totomo peklo?! – Nó, je, gospon! – Kak i bóte océnili izložbo, da je pet vaši članici komisije pobeglo dimo predi nego so dojšli sém, a vi gospon, vi pa ste vuti jęni vuri kaj ste tu, vęč cajta potępli – na žganicaj f krčmi “Kata rajska vrâta” nego na izložbi i pre cvétjo …!”

Čovek jih je vmiril pa jim povéda:

“- Cénjene kolegice, néje to …! – Vi ste se résen trudile i cvétje vam je jâko lépo, ali jęden kriterij naše komisije se vu vęzdašji sitoaciji, privas – nębre utvrditi néti provesti!”

Ali ka nate mislili da vašo zalagaje i trud ne cénimo, za vas, aktivistice sekcije “Cvétje k cvétjo”, odlučili smo dati špecijalno priznanje, štero smo išče nikomo f Hrvacki né dâli, a to je priznanje za – “Žrtve domovinskoga mira”!

“- ?!?”

“- Je, drage kolegice Sekcije “Cvétje k cvétjo”! – Kak vidite, dojšlo nas ga za ocenivaje šest člani i članici, ali sam tu ostal samo jâ, i tu sam zdržal tak ka sam dovezdar spil tri žganice vu vaši krčmi, jer drugač tu nębi zdržal!

Vašoj cvetnoj izložbi se né moglo provesti ocenivaje po kriterijo “Dišeči zov cvétja” jer tu, kak i f célomo vašomo sęli – tak smrd’i, ka je dišeči voh cvétja né moči opče prespodobiti, a pojedini člani naše komisije, so radi toga smrâda – f kritičnomo stanjo odma pobégli dimo!

Męni so naložili naj zdržim tu kak znám, bâr jęno vuro i naj vam uručim priznanje kak – žrtvama domovinskoga mira, jer komisija je bila zadivlena z vami, drâgi ludi, ka folgate mirno živeti i mirno magaditi totoga smrâda f sęli! – Toplo vam preporóčamo ka več nębi organizérali nikše izložbe dihâlji, dok f sęli trp’ite takšo smrd’ećo kanalizacijo!”

Povratak na naslovnicu…