Na svojoj 5. sjednici, Općinsko vijeće Općine Nedelišće, koju je vodio njegov predsjednik Ljudevit Bošćak, prihvatilo je odluku da se 2018. godina u općini Nedelišće proglasi “Godinom vrste Jelenak”.

Radi se o karizmatičnoj i prepoznatljivoj, ali ipak nedovoljno poznatoj vrsti koja u velikoj populaciji obitava upravo na području općine Nedelišće. Životno je usko vezan za listopadna šumska staništa, pripada saproksilnim kukcima, odnosno kukcima koji se hrane stablima u stadiju raspadanja. Održive populacije jelenka su indikator zdravih hrastovih šuma u kojima ima dovoljno trulih debla kojima se hrane ličinke jelenka, odnosno dovoljan broj zdravih stabala hrastova čijim se sokovima hrane odrasle jedinke jelenka.

Općina Nedelišće će aktivnosti povodom Godine vrste Jelenak provesti u suradnji s Međimurskom prirodom – Javnom ustanovom za zaštitu prirode. (op)

Fotografije: Međimurska priroda – javna ustanova za zaštitu prirode

 

 

 

Povratak na naslovnicu…