Zbog sprječavanja širenja prašine i blata sa polja, te lakšeg prilaza na cestu Općina Nedelišće izvršila je asfaltiranje nerazvrstanih cesta – odvojka Nikole Tesle dužine 50m i širine 3 metara i odvojka Ulice Vladimira Nazora dužine 92m i širine 3m.

Izvođač radova bio je Niskogradnja Huđek, a radovi su iznosili 73.408,75 kuna. (Sara Međumurac)

Povratak na naslovnicu…