Korizma mijuvle. Dohajajo svetęšji Vuzmęni dnevi. Lizo to navéke plâši, jer jén Pepi je nor za šunkom z jęjcaj i kolbâsaj s hrénom – a nęęęsmi! Doktor mo je zabránil jesti masno jer ima tlaka, masnočo i cukura tulšega ka bi se móral pikati. Ali on, čim zgledne nekaj mesnâtoga…

F pondélek je Liza ves dén delala f plasteniko f šteromo ima lépo šalâto i luka! Hodila je hajdi vum pa nutri s plastenika i – prehladila se. Kašlala, kihala! – Odma ji je palo na pamet éli morti néma – korona virosa!? Zvâla je doktora. Of ji je rękel ka naj bode nutri i naj si meri vručino! Čé bo ji hujše, naj ga zove. Te ga je Liza pitala čé bi bilo dobro ka se – samoizoléra! Doktor ji je rękel da – čé oče, more iti f samoizolacijo, da joj to nębre škóditi!

Odma je zezvâla svojega Pepija: “- Drâgi Pepi, jâ imam vročino, kašlam, z nosa mi cur’i i mogóče imam korona virosa! Doktor mi je rękel da bi bilo dobro ka se jęno vréme izoléramo! Pepi, ti bi se móral odsęliti na nâjže, a jâ bom doli f karanteni! Jâ bom se tulko gibala s postele ka ti saki dén pošlem gori po špagi živež, jope i drugo kaj nucaš. – Bâr dvâ tjędne!”

Pepijo je to nikak né bilo po vóli, ali za zdrâvje žęne… – Tak je Liza zlifrala Pepija na nâjže!

Odma je zvâla i sósedo Sido: “- Sidikaaa! – Jâ sam ti f samoizolaciji, jer se mi vidi ka imam korona virosa! Doktor mi je preporučil izolacijo! – Mój Pepi se je odsęlil na nâjže, ka naj kaj od męne dobil, i vę … Sidika, prooosim te lépo, bóš rękla Đuri, ka da-pa-da pogledne na naš grunt čé je sę vredo?! – Ka mi naj što lohnil po plasteniko … I prooosim te, čé bi nam hránil pesa?! – Jer Pepi nębre doli z nâjži dók je tak! – I Sidika, ręči Đuri ka sam mo f škedjo nastavila dvâ litre i vodo, ka si navék – da dójde k nam delat, natoči! – Tó ga jâ častim!”

Sida je to rękla Đuri i Đura se je – prék vóle, složil! Dvâ dni je pre sósedaj delal sę kak treba. Ali f srédo v jutro Đura na mobitel zove derektno sósedo Lizo i ovak ji vel’i:

“- Drâga sóseda, jâvlam ti ka sam nažalost i jâ – f posteli, teško betęžen! Zâto ti drâga sóseda, več nębrem paziti grunta i hrániti pesa jer – nęznam čé bom opče ostal!”

Liza se prestrašila: “- Kaaaj? – Betęžen … ka nęznaš čé boš opče ostal?! – Pa kaj se ti je dogodilo?! – Né vera ka imaš korona virosa?! – Naj biti nor!? – Pa te sam jâ …!?

Đura ji je rękel: “- Čâkaj Lizika ka ti povém! – Jâ sam ti dovezdar pazil grunta i sę je bilo kak treba! – Ali fčęra ti je na dvór dojšla Oršošova Sabina z malim Markijom. – Dečkéra je poslala – f plastenik, naj spukne luka i naréže šalâto! – Jâ sam zijal otod: “- Kaj to délaš?! – Naš išel vum s plastenika! – Bom povedal Liziki! – Bom zvâl milicijo!” – Zabadav! – Dečkér je, Lizika drâga, samo pobiral i nosil Sabini f tórbo, sęga luka i só šalâto – sę do zâdje betve!”

Liza je kak respamečena kričala:”- Pa kaj si né skočil prék grâje i spluskal totoga gjusa?”

Đura ji je rękel: “- Lizika drâga, štel sam, vęč sam plézel na blójke, ka ga sfliskam, ali mi je dečkér rekel – “Znâš ka nęsmiš bliže k męni – kak na dvâ metre!? – Bóm te prijavil!”

Liza je ponoréla i kričala: “- A zakaj si mo né nekaj hitil v glâvo – tak ka bi videl sę zvézde?!”

Đura ji veli: “- Jęsam Sidika! – Zel sam kamęna – i hitil, ali sam ga fulal! – A te pa je on zel kamęna! – Ali on je męne, bormeš – né fulal!”

Liza ga je pitala: “- Pa, naj mi ręči? – Kaj ti je potral? Te je fést ranill? – Zâto si f posteli?!”

Đura je rękel: “- Čâkaj, ka ti dale povém! – Ti si me prosila ka ti nahránim pesa. – Rękla si mi i ka morem iti kcój k peso kulko očem, jer od jęga se nębre dobiti korona virosa! – Je, točno! Išel sam kcój, ali kak zgledi – malo pręveč blizo! – I znâš kaj?! – Vaš pes nema korona virosa, ali bormeš ima jâko oštre zóbe!”

Liza se prijela za glâvo: “- I kaj te …? – Te je vgrizel? – Te je ranil? – Zâto si vę f posteli?!”

Đura ji je rękel: “- Poslušaj me dale – kaj je na stvâri! – Ti si mi f škedjo nastavila dvâ litre i vodo ka si, da dójdem na vaš grunt – natočim! – Ali, znâš ti Lizika ka jâ inače ne pijem alkohola, a pósebno né f Korizmi! – Makar sam bil žejen kak kača, né sam kóštal néti kaplo špricara, a soka si mi né nastavila! – I Lizika, jęmpot se mi je zvrtelo i opal sam v nesvest od žeje! Dehidréreal sam! – Neznam kak sam se opče dovlekel dimo do postele!”

Liza ga kričeče zapita: “- I zâââto si, kak veliš vę f posteli? – Đuraaa?! – Pólek tulše pijače si ti hodil i nési kóštal néti jęno kaplo, tak ka si dehidréral?!”

Đura joj je rękel: “- Je, tak je!”

Liza je onda zakričala f telefón tak ka jo je Đura čul i zvuna črez oblok:

“- Lažeeeš Đura! – Lažeš! – Lažlivec! – Ja ti verjem da ti je Sabinin Marko hitil kamęna i da te je – né fulal! – I verjem ti ka te je pes vgrizel! – Ali to – ka si ti hodil mimo tri litre špricara i ka si pólek toga – od žeje dehidréral, to bormeš – lažeš! – Povič, zakaj tak grdo lažeš?!”

Đura ji je mirno rękel: “- Zâto ka je dénes prvi april!”

Liza je jęn čâs bila tiho, a te mo je nervozno rękla: “- Nó, naj bó … ali né si móral tak fést lagati ka sam jâ mórala tak fést kričati! – Vę je Pępi od brige – dolętel doli z nâjži! – Gotovo je z karantenom!- Vę je i videl ka sam zdrava! – Več je tu f kuhji! – Vęč lohni! “- Pepi hodi kręj od vajdlina! – Pepi, naj ščipati šunko! – Pepi pusti na miro jęjci i kolbâse, to je za posvečaje! – Pepi, kręj od toga jer tó sprâvlam za Vuzem!? – Hodi kręj, vrâk te i ..

– Đura, idi g vrâgo i ti i tvoj prvi april! – Vę si nam pokvâril – taaak lépo Korizmo!”

Povratak na naslovnicu…