Na jučerašnoj sjednici Općinskog vijeća Općine Nedelišće, među pitanjima na aktualnom satu našlo se i ono vezano uz popularne zelene romobile. Vijećnik Franjo Cimerman pitao je načelnika Nikolu Novaka kakva je sudbina Bolta u Nedelišću s obzirom na to da je u tom trenutku već bila poznata informacija da ih neće biti u Varaždinu.

Načelnik Novak potvrdio je da je upravo jučer poslijepodne došao dopis iz poduzeća Bolt da završavaju ovaj pilot projekt, te da će povući sva vozila koja se nalaze na području Nedelišća. Prekid usluge za sada vrijedi do proljeća, a naknadno će se donijeti odluka da li će se usluga ikad nastaviti.

Vijećnik Cimerman pitao je načelnika i da li žali što je Općina Nedelišće odustala od nabave vlastitih električnih bicikala za koje je već dobila bespovratna sredstva. Načelnik je objasnio da Općina nije imala puno izbora, jer je od projekta odustao vodeći partner u projektu, grad Čakovec.

Nedeliščancima tako preostaje samo ekološki najprihvatljivija varijanta – pješice ili običnim biciklom. (nl, foto: Jurica Treska)

Povratak na naslovnicu…