Općina Nedelišće raspisala je 17. studenog 2022. godine Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel. Traži se osoba za obavljanje zadaća i poslova radnog mjesta: viši referent – komunalni redar – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu su: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima. Osim općih uvjeta za prijam u službe kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete: sveučilišni ili stručni prvostupnik poljoprivredne, građevinske ili geotehničke struke, poznavanje rada na računalu, najmanje 1 godina radnog iskustva, položen državni stručni ispit, položen vozački ispit B kategorije.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.

Više detalja o radnom mjestu i potrebnoj dokumentaciji možete pogledati na službenoj web stranici Općine (www.nedelisce.hr).

Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Općina Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće 40305, s naznakom: „Ne otvaraj – Viši referent – Komunalni redar“.

Povratak na naslovnicu…