Pred kratko vrijeme, pisali smo i na ovom portalu o pitanju vijećnika Matije Žugeca na aktualnom satu Županijske skupštine, a vezano uz financiranje pojedinih medija iz proračuna županije. Pri tome, vijećnik Matija Žugec, zatražio je objašnjenje zašto se 1,4 milijuna kuna svake godine iz županijskog proračuna daje privatnim medijima, te izrazio sumnju da na ovaj način župan Matija Posavec javnim novcem financira vlastitu promociju.

O ovoj problematici govori i izvješće državne revizije koja je kontrolirala rad Međimurske županije (revizija poslovanja 2015. godine, izvješće u srpnju 2016.), te pri tome dala uvjetno mišljenje zbog više propusta. Jedan od propusta na koji je upozorila i državna revizija glasi : “Rashodi za usluge promidžbe i informiranja su planirani u iznosu 1.552.786,00 kn, a ostvareni su u iznosu 1.360.678,00 kn. Odnose se na usluge medijskog praćenja rada (tiskovine, mrežne stranice, radio i tv emisije), prema godišnjim ugovorima te na druge usluge (…). Ugovori ne sadrže vrste i količine usluga. Računi za usluge u ukupnom iznosu 970.847,00 kn ispostavljeni na temelju ugovora ne sadrže podatke o vrstama i količinama obavljenih usluga za razdoblje za koje je račun izdan. Županija ne prati vrijednosti ugovorenih i ostvarenih usluga. Državni ured za reviziju nalaže ugovoriti usluge promidžbe i informiranja s vrstama i količinama usluga, te pribaviti račune sa specifikacijom troškova. ”

Vijećnik Žugec je zatražio specifikaciju troškova, pa se očekuje da će onda uskoro biti dostupna javnosti.

 

Povratak na naslovnicu…