Općina Nedelišće objavila je da će se održati Javna rasprava prijedloga III. Izmjene i dupuna detaljnog plana uređenja sjevernog dijela naselja Nedelišće “Mesap” i “SRC Sjever”, te II. Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja područja “Zavrtje” u Nedelišću.

Javna rasprava će trajati od 22.02.2021. do 03.03.2021. godine. Javni uvid u prijedloge izmjena moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Nedelišće, Maršala Tita 1, 40305 Nedelišće svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme i na web stranicama Općine Nedelišće (nedelisce.hr), te izrađivača plana (www.urbia.hr).

Javno izlaganje Prijedloga III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja sjevernog dijela naselja Nedelišće „Mesap“ i SRC „Sjever“ organizirat će se u prostorijama Općine Nedelišće, Maršala Tita 1, 40305 Nedelišće i to 24.02.2021. godine u 13:00 sati.

Javno izlaganje Prijedloga II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću organizirat će se u prostorijama Općine Nedelišće, Maršala Tita 1, 40305 Nedelišće i to 24.02.2021. godine u 13,30 sati. (nl, on)

Povratak na naslovnicu…