Već duži niz godina, sajmovanje na Mesapu je u silaznoj putanji. Vlasnici Mesapa su i Međimurska županija i Općina Nedelišće u omjeru 60:40.

Na zadnjoj Skupštini Međimurske županije prije raspuštanja, vijećnik Franjo Cimerman (HDS) postavio je pitanje županu: “Još 2018. godine predložio sam ovdje u skupštini da se Mesap prenamjeni u poduzetnički inkubator. Tada ste se složili sa mojom idejom. Što je razlog da se u tri godine ništa nije poduzelo po pitanju Mesapa?” – pitao je Cimerman.

Župan Matija Posavec spremno je odgovorio na pitanje: “Apsolutno je činjenica da Mesap kao firma mora biti transformirana. Samo sajmovanje ne može biti održivo. Nažalost, od Općine Nedelišće tu nije bilo dovoljno ideja i kreativnosti.” – odgovorio je župan.

Isto pitanje, tjedan dana kasnije, vijećnik Cimerman postavio je i na Općinskom vijeću Općine Nedelišće, a pitanje je uputio zamjeniku načelnika Nikoli Novaku: “U predizbornom programu među tri glavna projekta navodite prenamjenu Mesapa u poduzetnički inkubator. Budući da sam to ovdje na vijeću predložio već 2018., zanima me što vas je zadnje tri godine sprečavalo da realizirate tu ideju?”

Nikola Novak odbio je odgovoriti na pitanje uz obrazloženje da ne želi općinsko vijeće koristiti za promociju svojeg predizbornog programa.

Međutim, na pitanje je odgovorio načelnik Darko Dania: “Župan je većinski vlasnik Mesapa i on ni u jednom trenutku nije pokazao nikakav interes za prenamjenu. Od strane Županije nije bilo nikakvog prijedloga, niti rješenja, svih ovih osam godina koliko je Matija Posavec župan, a ja načelnik. ” – odgovorio je Dania.

Dok Županija i Općina prebacuju jedni drugima osam godina bezidejnosti i tromosti, na pokriće gubitaka Mesapa iz oba proračuna plaćalo se oko milijun kuna svake godine. (nl)

Povratak na naslovnicu…