Općinsko vijeće Općine Nedelišće na svojoj sjednici 14. prosinca 2017. godine izglasalo je Proračun Općine Nedelišće za 2018. godinu u visini od 42 milijuna kuna. Proračun je predstavio načelnik Općine Nedelišće Darko Danija.

U proračunu je naveden velik broj projekata za koje će se izrađivati projektno-tehnička dokumentacija kako bi se mogli prijaviti na razne projekte. Od konkretnih projekta za koje se očekuje izgradnja tijekom 2018. godine mogu se izdvojiti: izgradnja pješačkih staza u Varaždinskoj i Čakovečkoj ulici u Nedelišću, rekonstrukcija raznih prometnica u svim naseljima općine, završetak infrastrukture u Gospodarskoj zoni Goričica u Nedelišću, projektna dokumentacija i velika rekonstrukcija ulice J. Marčeca u Nedelišću, uređenje groblja i otkup zemljišta za groblje u Nedelišću, gradnja i modernizacija javne rasvjete, itd. Ukupno su nova komunalna uređenja i projektne dokumentacije planirane u iznosu od 15.725.000 kn. Značajne investiciju su također na području energetske učinkovitosti, pa se planira “energetski” obnoviti vrtić u Nedelišću, zgrada Općine, sportski dom u Macincu i onaj u Slakovcu. Naravno, u proračunu su manje-više ostale neizmijenjene mnoge potpore djelatnostima i manifestacijama iz područja kulture, sporta, socijale, školstva, i slično. Proračun Općine Nedelišće će kompletan biti objavljen na internetskim stranicama Općine, pa će svi građani moći detaljno pogledati što je sve uključeno u proračun.

Svi značajni projekti ovisni su o odobrenjima te isplatama nadležnih ministarstava i fondova. Tako je najveći planirani iznos prihod iz Ministarstva poljoprivrede po Mjeri 7, oko 8 milijuna kuna za rekonstrukciju pješačkih staza u Nedelišću. Nadalje, rekonstrukcija ulice J. Marčeca tek se planira prijaviti u 2018. godini. Energetska obnova zgrade vrtića je ugovorena i očekuju se sigurna sredstva iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ali obnova općinske zgrade i obnova sportskih domova u Macincu i Slakovcu tek se moraju prijaviti istom fondu tijekom 2018. godine. Domovi kulture u Macincu i Pretetincu su prijavljeni na Ministarstvo kulture, ali rezultati za sada nisu poznati. Opremanje gospodarske zone Goričica pak ovisi o rezultatima natječaja koji se očekuju početkom 2018. godine.

Iz redova oporbe, primjedbe na izneseni proračun prva je iznijela nezavisna vijećnica Dijana Posavec. Onda je prigovorila da je proračun “prenapuhan” i da je dosadašnja praksa pokazala da se planiranih visokih 42 milijuna kuna, na kraju godine svede na realnih 27 milijuna kuna. Nadalje, proračun je ocijenila nerazvojnim i neambicioznim, te navela niz projekata o kojima se naveliko priča, ali se premalo poduzima da se oni i realiziraju. Od većih projekata opet u proračunu nema nove osnovne škole u Nedelišću, novog doma kulture u Nedelišću, nove zgrade općine, uređenja prostora bivšeg NM kluba, itd.

Primjedbe na predloženi proračun uputio je i vijećnik Franjo Cimerman (HDS). Prvo je upozorio na ustaljenu praksu neravnomjernog financiranja udruga i sportskih klubova, za koju smatra da je netransparentna. Nadalje, smatra da su u proračunu zapostavljeni mali poduzetnici i obrtnici te dodao: “Dok izgradnja poduzetničkih zona predstavlja potencijal za srednje i velike poduzetnike, za male poduzetnike i obrtnike ne postoje nikakvi konkretni programi, a upravo su oni najranjiviji, što pokazuju službene statistike.” I on se dotaknuo problematike kapitalnih objekata, te dodao kako “projekt južne zaobilaznice Nedelišća ili pak projekt nove škole u Nedelišću, o kojima se priča već deset godina, nisu niti jednom riječju spomenuti niti u proračunu za 2018. godinu, niti u projekcijama proračuna za 2019. i 2020. godinu. Spomenutih projekata nema niti u proračunu Međimurske županije za naredne tri godine, kao niti u državnom proračunu”. Predbacio je načelniku da su ovi projekti bili i njegova obećanja u predizbornoj kampanji.

Na kraju rasprave, proračun je izglasan vladajućom većinom, uz jedan glas protiv, i jedan suzdržani. (nl)