Na posljednjem Općinskom vijeću Općine Nedelišće, između ostalog, donesena je odluka o kupnji nekretnine na Trgu Republike (kod platane) površine 2.886 m2, a koja je u naravi dvorište, livada te stambena i gospodarska zgrada. Nekretnina se kupuje po cijeni od 46.000 eura, a za tu namjenu je u proračunu ove godine osigurano 200.000,oo kuna, dok će se ostatak platiti iduće godine.

Na predmetnoj nekretnini Općina planira napraviti muzej prvoj tiskari u Nedelišće, urede turističke zajednice, prostorije u kojima bi se mogle voditi radionice starih zanata te drugi turistički sadržaji. Dio je ovo šire priče oko izgradnje novog centra Nedelišća na Trgu Republike.

(nl)

Povratak na naslovnicu…