Ravna se na zimo. Đura je mel doma dvâ klaftre zežâganih drv štera je treba scépati. Nekaj ga bilo bukve, malo gacije, a največ bréstovih trčki.
Zvâl je vnuke. Ponudil jim je ka se pogod’ijo, ka scépajo, a on jim plat’i – ili po kubiko, ili po vuri… Néso bili za biznis! – Velijo da se morajo f škóli hajdi vuč’iti i – némajo časa.

Onda je zvâl pajdâše Pepija, Dragija i Ferija, ka pomalem, polek špricara, saki dén, saki malo, s hajdi počinki – scépajo tota nesr’ečna drva.
Rekli so mo da bukova i gacijova drva – išče bi nekak cépali, ali bréstova – to nikak!

Onda je Drago rękel Đuri da ón znâ dvâ močne i dobre radnike, Oršošovoga Markija i Ignacovoga Matjaša, šteri mo to réšijo za male péneze! Đura se složil. Zval jih je. Rekli so mo da mo scépajo za dvé stotke, i pijača i jesti, v jutro i pólne! “- Može!”

Matjaš i Marko so dojšli f tork v jutro, ze sekiraj, kak je bilo dogovoreno. Najpredi so se hapili cépati bukove trčke. Išlo jim je dobro. Sida jim je za zajtrek donęsla čaja i žganico. – Kombinérali so pól-pól i hajdi takšoga – čaja so spili.
Po deseti vuri so se hapili cépati gacijove trčke. – To jim je išlo trdo jer je žgâlo sunce.
Do pólneva so scépali sę skupa – za jęden naročaj drv!
Da je zvon’ilo pólne, rekli so Sidi naj jim dâ obeda – kak so se dogovorili. Sida jim je na stol pod brâjde donęsla – slâtko repo s paradajzom i nutri dvé hrge svinskoga mesa, šalâto i friškoga kruha, a nazâdje zlévanke. Dečki so se naj’eli. Đura jim je donęsel išče litra i vodo.
Po obedo se se legli se na vrto pod hruško – ka so si malo dehnejo.
Za jęno vuro so se znova hapili cépati – gacijove trčke. Nacépali so pâk za jęden naročaj drv i otpravili se dimo. Rękli Đuri – da mórajo iti dimo, da so dóma deca lačna, a da bodo zutra scépali sę kaj je ostalo! – Išče so mo rękli – dâ so vę scépali polov’ico drv i naj jim vę plat’i bâr pól pen’ez, jer – doma so jim deca lačna, pa ka jim kupijo kruha.
Đura jim je rękel: “- Nééé, dečki! – Kak smo se dogovorili! – Zutra! Da završite s poslom, sę bom vam poštęno platil! – Nika predi!”

Marko i Matjaš so nezadovolni odišli dimo, ali kaj moreš – tak so se dogovorili!
Dojšli so zutra v jutro – ka završijo. – Sida jim je donęsla čaja, ali bez žganice!
Hapili so se cépati bréstove furke. Da je Matjaš prvi pót zasékel z sekirom v bréstov trček, né je mogel sekiro zeti vum z trčka, néti trčka reskoliti! – Marko takâj tak! – Nikod nikam! – Za dvé vure so né reskalali néti jęnoga bréstovoga trčka!
Đura je videl črez oblok da so si dečki sęli kre drv i da se – nekaj stiha dogovârjajo.
Dojšel je vum, a dečki mo vel’ijo:
“- Čuj Đurek, borme so nam sekirke jako tópe! Moramo jih nabrusiti pre Franco Košéro f Trnofce! – Znâš, on bo nam ga rečunal sakomo pędeset kuni, pa nam ti dęj sakomo stotko ka si to poriftamo i – to bode išlo na naš rečun! – Bez brige! – Mi flętno dójdemo nazâj!”

Đura jim je rękel:
“- Nééé, dečki! – Da sę scépate, onda bo se platilo – kak smo se i dospoménoli!”
Matjaš i Marko so mo rękli: “- Đurek borme, nęęęznamo čé bo nam Franc štel nabusiti sek’ire na porgo!? – Bómo próbali!”
Za jęno vuro so se dečki vrnoli z Trnovca s nabrušenim sek’irama.
“- Đurek, vę nam je Franc nabrusil sekire ka so oštre kak britve! – Ali znâš, vę je vréme za obed, pa dęj ka se ga vę najémo, kak smo se dogovorili, ka bomo onda mogli dale delati!”

Đura je rękel: “- Mooože dečki! – Aaali, dénes smo né znali čé bo vam Franc štel nabrusiti sek’ire na porgo ili nav štel, pa je Sida né kuhala, ka naj obed odišel f pofrat! – Aaali, zâto bote dénes dobili zdravo i tečno jestvino! – Evo, tu vam je dečki, sakomo frtâl kile kruha, a slive so vam na vrto na drévi, pa se naječte – kulko vam paše! – Čé bote mogóče žejni, pumpa vam je – pre štali!”

Matjaš i Marko so zabezekjeni, odišli na vrt! A Đura se je obrnol nutri.
Za jęno vuro je išel vum glet… – Né ga jih več bilo na grunto!

Povratak na naslovnicu…