Sida je pręšla po dvoro, dojšla nutri i veli Đuri: “- Sóseda Liza me opče neče néti gledati! A vidi mi se ka se i Pepi kręj od nas drž’i! – Néti “dobro jutro”, néti “dober dan”, néti “kak si kaj” … “boš dojšla na kâvo”, … nika! – Kręj se obrâča! – Kaj ste se morti ti i Pepi posvadili?”

Đura ji veli: – Nésmo! – Zdobra smo si!”

Sida vel’i: “- Onda je to, kak męni zgled’i, zâto ka ji kita od naše hruške stoji vdilem prek ograde – ober jénih gredi i prék dobroga fugâša dvora! – Zato ji povrtel neče rasti i – kak te žénska nębo srdita!? – Rekla sam ti več v láni Đura, odžâgaj toto hruškino kito, ka nav svâja!

-Ali ti nigdâr “némaš časa”! – Vę vidiš kaj si napravil!?”

Đura srdit zmónda “- Pusti me, némam časa!” i srdit dide na vrâta dé so zęt Ivek i ščer Vera, pa zmónda zęto: “- Ivek, vrâbec ga dâl negdi, láni sam ti rękel ka odžâgaš toto hruškino kito štera ves’i na sósedin vrčâk i nési odžagal, jer nigdâr “némaš časa”! Vę je dojšla svâja! – Sóseda Liza nas opče neče gledati!”

Ivek se prime za glâvo: ” – Deeeda, da pa némam časa! … Ali, naj ide g vrâgo, vę bom skočil k strico Dragijo ka žago respęla i nabrusi, jer z takškom žagom nębreš prežagati néti repo, i móm sam nazâj! – Makar némam časa, dénes bom to napravil!!”

Ivek se né dožuril dimo! – Dopelal ga je stric Drago z aotom, pa jim veli!

“- Đura, Ivek se pręveč žuril k nam, pa se je pre naši grâji poškliznol, opal i premeknol si je gležja! – Vę nebre na nogo stati. Naj si dévle mrzle obloge ili … móral bo iti k doktoro!”

Sida je jâfkala: “- No taaak! – Išče i to! Jęmpot ga neka trebaš i te … to … tak!? – Vę se Liza na nas srdi i Ivek je šępavi! – Of mój “néma časa” i … nazâdje bom mórala jâ iti na lójtro!?”

Đuri je pregor’elo toto Sidino namétaje kak “nigdâr néma časa” i drugo jutro se je zarana stal! Zagnal se f kólnico. Zvlekel je vum veliko lójtro. Na sębe je, prek ramena poveznol žago i srdit se zagnal po lójtri gori na hruško, ka odžâga toto vrâbečno kito – kâ déla svâjo!

Da je dojšel na šesti šprlič, znuhal se, pod škorjom mo je podlet’elo, télo se zavrt’elo i opal je doli skup z lójtrom – kak gila hruška! – Ivek je črez oblok gledal i zazijal, ” – Punicaaaa! – Japa so opali z hruške!” – Sida je dolet’ela vum, pom’ogla Đuri ka se zdigne … “- Si živ Đurek? – Kaj je …? Te kaj bol’i?!” Đura je skeščal samo “- Noga!” – I odvlekel se po jęni nogi nutri.

Na toto zdelâvaje i Sidino jâfkaje, vum je dojšla sóseda Liza i nagnola se prék ograde pa zapita Sido: “- Sidika … kaj je … je fést opal … bo ostal … je dobro?”

Sida ji vel’i: “- Lizika, néje róm dobro, ali … vę róm je štel .. tak ka boš znala … !”

Liza se ji porine v réč: “- No, né me brige! Vidla sam ka je nasl’ajal lójtro na hruškino kito…!”

Sida se jój porine v réč: “- Je, to sam ti štela ręči … ka je róm vę štel … ka se naš srdila …!”

Liza ji se sponova porine v réč: “- Ęm me né brige, samo sam bila strâhom – ka naj išel žagat toto hruškino kito, jer nam tota kita déla premilo sénco, dé jâ i moj Pepi sako odvečerko sedimo i pijemo kâvo i žganico! I tu smo si dali napraviti stoleka i stolce i lépo vživlemo! Več sam bila strâhom – ka jo naj odžagal!? – Ste nam reko, valda né jâlni – ka bi jo odžagali?!”

Sida postoj’i, pa ji postihoma vel’i: “- Nééé! – Néti govora!”

Liza ji išče veli: “- Ove dneve sam si mislila – pa kaj se na nas srdite?! Opče nas nečete gledati?!? – Nika me ne zoveš k sębi na kâvo, né na žganico!? – Pa reko, vę čé bote mi išče ftruc odžagali toto hruškino kito, onda točno znâm – kulko je vur! – Te sam neka kriva!?”

Sida vel’i: “- Nééé! – Nika ti nębreš biti kriva! – Znâš kaj … nééémam časa! … Nó, ali vę imam časa!! – Dójdem!”

I Sida je dojšla k Lizi f hlâd i dugo so sedele na kâvi i žganici! – I vę tak saki dén hodi k jój na kâvo i žganico! – Jer vę s’i imajo časa! – Jer jęn drugoga ne pregájajo! – Ivek i Đura so v gipso.

Povratak na naslovnicu…